Horiszny J., Monografia 159. Analiza i ograniczanie prądów włączania transformatorów

26,25 zł
Cena Brutto

Słowa kluczowe: magnetyzm szczątkowy rdzenia, demagnetyzacja rdzenia transformatora, analiza pola magnetycznego rozproszenia, prąd włączania transformatora, ograniczanie prądu włączania transformatora

Ilość
Produkt dostępny

Monografia obejmuje swoim zakresem szereg zagadnień dotyczących prądów załączeniowych transformatora w stanie jałowym. Zawiera szczegółową analizę czynników, które mają wpływ na przebiegi tych prądów, a zwłaszcza na ich wartości szczytowe.

Wnikliwej analizie poddano jeden z głównych czynników kształtujących prąd załączeniowy transformatora, którym jest magnetyzm szczątkowy rdzenia. Przeanalizowano, jaki wpływ na stan namagnesowania szczątkowego ma szereg czynników związanych z operacją wyłączania transformatora.

Przedstawiono, opisaną w literaturze, metodę załączania synchronizowanego, która umożliwia zmniejszenie prądu włączania do wartości porównywalnych z prądem stanu jałowego transformatora. Dla tej metody opracowano zależności analityczne, które określają chwile zamykania biegunów łącznika w taki sposób, aby ograniczenie prądu było najbardziej skuteczne. Zaproponowano nową wersję metody załączania synchronizowanego, która polega na zamykaniu biegunów łącznika w ściśle określonym czasie, gdy rdzeń transformatora został wcześniej poddany demagnetyzacji. Przedstawiono opracowania różnych rozwiązań układu rozmagnesowującego rdzeń.

Monografia zawiera również analizę pola magnetycznego, jakie występuje w przestrzeni otaczającej rdzeń wyłączonego transformatora, które powstaje na skutek występowania magnetyzmu szczątkowego rdzenia. Na tej podstawie opracowano metodę określania stanu namagnesowania szczątkowego rdzenia poprzez pomiar indukcji magnetycznej pola magnetycznego rozproszenia w określonych punktach wokół rdzenia.

Praca może być użyteczna dla specjalistów zajmujących się automatyką zabezpieczeniową transformatorów oraz studentów wydziałów elektrycznych pragnących bliżej zapoznać się z problematyką dotyczącą prądów załączeniowych transformatora.

WMO0037
Autor
Horiszny Jacek
Rok wydania
2016
Nr wydania
1
Liczba stron
226
ISBN
978-83-7348-679-9
Format
B5
Seria
Monografia nr 159

Pliki do pobrania

Spis_treści_WMO0037

Analiza i ograniczanie prądów włączania transformatorów

Pliki do pobrania (452.91k)