Kowalak R., Monografia 181. Kompensatory i ich wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego

32,03 zł
Cena Brutto

Słowa kluczowe: modelowanie kompensatorów statycznych bocznikowych, praca kompensatorów w systemie elektroenergetycznym, kompensatory w systemie zasilania, wpływ mocy biernej na pracę systemu elektroenergetycznego 

Ilość

Niniejsza monografia porusza zagadnienia dotyczące pracy i lokalizacji kompensatorów bocznikowych w sieci elektroenergetycznej. Badania prowadzono przede wszystkim pod kątem najnowocześniejszych odmian tych kompensatorów, ale z powodzeniem większość spostrzeżeń może być stosowana także w odniesieniu do pozostałych ich grup. W pracy zaprezentowano stosowane rozwiązania kompensatorów oraz ich modele wykorzystane do badań. Przedstawiono wyniki analizy pracy kompensatorów w sieci elektroenergetycznej i ich oddziaływania na kształtowanie się w niej poziomów napięć. Przeanalizowano istniejące sposoby określania lokalizacji kompensatorów w sieci elektroenergetycznej, a także zaproponowano własne rozwiązania w tym zakresie – celem było opracowanie algorytmu na tyle prostego, aby można go było zaadaptować do dowolnego oprogramowania, a także pozwalającego na wyszukanie lokalizacji kompensatora nie tylko w drodze obliczeń symulacyjnych prowadzonych na modelu sieci, ale także na podstawie danych pomiarowych uzyskanych z rzeczywistej sieci. Wskazano także na potrzebę nie tylko wyboru lokalizacji, ale także oceny pracy i zagrożeń, jakie mogą dotyczyć kompensatora, po jego wprowadzeniu do danej lokalizacji.

WMO0059
Autor
Robert Kowalak
Rok wydania
2019
Nr wydania
1
Liczba stron
168
ISBN
978-83-7348-775-8

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (379.21k)