Górka A., Krajobraz przestrzeni publicznej wsi

9.00 PLN

Słowa kluczowe: współczesna, wieś

Quantity
Last items in stock

Skrypt skierowany jest do studentów Wydziału Architektury oraz innych osób zainteresowanych przestrzennymi przeobrażeniami współczesnej wsi. Jest to już druga publikacja z zainicjowanego w roku 2011 cyklu "Projektowanie Środowiskowe. Zagadnienia Planowania i Projektowania Ruralistycznego". Jego celem pozostaje edukacja na rzecz jakości krajobrazu obszarów wiejskich. Rozdział pierwszy nowego skryptu zawiera ogólne omówienie zagadnienia przestrzeni publicznej do tej pory uważanej za „problem miejski”. Rozdział drugi wyjaśnia przyczyny, dla których przestrzeń publiczna staje się również „problemem wiejskim”. Kolejne rozdziały charakteryzują cechy i specyfikę wytwarzania wiejskiej przestrzeni publicznej oraz wskazują najczęściej dziś przekształcane lub kreowane w jej obrębie funkcje. Rozdział piąty przedstawia przestrzeń wsi jako przedmiot odpowiedzialności wszystkich uczestników kultury, a nie wyłącznie użytkowników wiejskiego terytorium. Zostaje w nim zarysowane kontinuum: od przestrzeni wspólnej wsi do krajobrazu wiejskiego jako dobra wspólnego. Rozdział szósty opisuje najczęstsze sposoby gospodarowania przestrzenią na wsi, ich skutki krajobrazowe oraz prezentuje wybór reguł, których przestrzeganie zwiększa szanse na poprawę jakości wiejskiego krajobrazu. Rozdział ten ma charakter przystępnego miniporadnika kształtowania krajobrazu wsi.

WSK0014
Autor
Górka Anna
Rok wydania
2012
Nr wydania
1
Liczba stron
50
ISBN
978-83-7348-436-8
Format
B5

Download

Spis_treści_WSK0014

Download (113.25k)

You might also like

Top sales