Krawczyk B. (red.), Kotłowski R., Śpibida M., Wysocka M., Wybrane zagadnienia z mikrobiologii klinicznej i środowiskowej. Teoria

18.00 PLN

Słowa kluczowe: identyfikacja fenotypowa, antagonizm, komensalizm, testy fermentacji i oksydacji, diagnostyka mikrobiologiczna, testy biochemiczne, synergizm, kolumna Winogradskiego, reakcje hydrolityczne 

Quantity

Skrypt przeznaczony jest dla studentów różnych kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Rekomendujemy go zwłaszcza studentom kierunku biotechnologia w celu rozszerzenia wiedzy z zakresu mikrobiologii o zagadnienia związane z wykrywaniem i identyfikacją drobnoustrojów metodami klasycznej mi­krobiologii. Niniejszy podręcznik prezentuje problemy związane z drobnoustrojami istotnymi dla zdrowia człowieka, zawiera opisy metod służących ich identyfikacji oraz stanowi rodzaj przewodnika po wybranych rodzajach bakterii.

Skrypt składa się z 14 ćwiczeń laboratoryjnych, które mogą być pomocne w ucze­niu się samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków w trakcie mikrobiologicznego postępowania diagnostycznego. Aby przygotować się do realizacji zaproponowanych zajęć laboratoryjnych, student powinien wcześniej odbyć kurs z mikrobiologii podsta­wowej (ogólnej) i poznać podstawowe techniki mikrobiologiczne oraz budowę bakte­rii. Opisane ćwiczenia pozwolą poszerzyć wiedzę o metody stosowane w diagnostyce laboratoryjnej.

WSK0207
Autor
Beata Krawczyk
Rok wydania
2019
Nr wydania
1
Liczba stron
120
ISBN
978-83-7348-783-3

Download

Spis treści

Download (394.76k)