Synowiecki J. (red.), Technologia preparatów enzymatycznych pochodzenia mikrobiologicznego. Ćwicz. lab. i mat. pomoc.

13.00 PLN

Słowa kluczowe: technologie, enzymatyczne

Quantity
Last items in stock

Skrypt przygotowano dla studentów kierunku biotechnologia prowadzonego w różnych szkołach wyższych. Absolwent takich studiów powinien zdobyć przydatną w przyszłej pracy zawodowej wiedzę w zakresie możliwości praktycznego stosowania rozpowszechnionych obecnie technologii enzymatycznych. Warunkiem ich racjonalnego wykorzystania jest dobra znajomość rodzajów, charakterystyki, sposobów wytwarzania oraz możliwych zastosowań dostępnych w handlu preparatów enzymatycznych. Poszerzenie wiedzy w tym zakresie umożliwia lektura pierwszej części skryptu, użytecznej również dla pracowników firm wykorzystujących procesy enzymatyczne. Druga część zawiera natomiast przykłady ćwiczeń laboratoryjnych, niezbędnych dla zdobycia przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się enzymami.

W niniejszym opracowaniu pominięto dostępne w wielu podręcznikach informacje dotyczące sposobu działania i budowy poszczególnych enzymów. Zrezygnowano też z cytowania artykułów źródłowych, zamieszczając jednak po każdym rozdziale zestaw literatury uzupełniającej, która umożliwi czytelnikom pogłębianie wiedzy w zakresie poszczególnych zagadnień.

WSK0041
Autor
Synowiecki Józef (red.)
Rok wydania
2010
Nr wydania
2
Liczba stron
96
ISBN
978-83-7348-334-7
Format
B5

Download

Spis_treści_WSK0041

Download (135.98k)