Witt D., Dzierzbicka K., Rachoń J., Syntezy i transformacje związków organicznych

26.00 PLN

Słowa kluczowe: chemia organiczna, transformacje związków organicznych

Quantity
Produkt dostępny

Oddajemy do rąk czytelników skrypt, który jest próbą przekazania doświadczenia nabytego w ciągu wielu lat pracy autorów, w dziedzinie syntetycznej chemii organicznej, jak również prowadzenia zajęć laboratoryjnych z chemii organicznej. Chemia organiczna, prezentowana na poziomie akademickim, stanowi zazwyczaj problem dla części studentów. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, ale do najważniejszych należy zaliczyć: - obszerny materiał wykładowy, z którym zazwyczaj student styka się po raz pierwszy (minima programowe szkoły średniej); - tzw. "atomizacja wiedzy" nabywanej podczas toku edukacji; - część studentów stara uczyć się chemii organicznej "na pamięć" - co stanowi główny powód niepowodzeń. Celem wykładu podstawowego z chemii organicznej jest zaprezentowanie korelacji pomiędzy strukturą i rozkładem gęstości elektronowej a reaktywnością poszczególnych grup funkcyjnych, jak również związków wielofunkcyjnych. W toku tego wykładu (ze względów czasowych) marginesowo traktujemy warunki prowadzenia poszczególnych transformacji chemicznych. Należy jednak pamiętać, iż reakcje chemiczne nie biegną w przestrzeni wirtualnej, a zazwyczaj wymagają odpowiedniego rozpuszczalnika. Ponadto synteza organiczna to nie tylko przeprowadzenie zasadniczej reakcji; to przede wszystkim przeróbka mieszaniny reakcyjnej, izolacja produktu, jego oczyszczenie i identyfikacja. Chemik spędza najwięcej czasu na izolacji i oczyszczaniu produktów przeprowadzanych reakcji.

WSK0044
Autor
Witt Dariusz
Rok wydania
2007
Nr wydania
2
Liczba stron
238
ISBN
978-83-7348-209-8
Format
B5

Download

Spis_treści_WSK0044

Download (190.79k)

You might also like

Top sales