Matulewicz W., Chomiakow M., Badania podstawowe maszyn elektrycznych

15.20 PLN

Słowa kluczowe: maszyny prądu stałego, transformator trójfazowy, maszyna asynchroniczna, maszyna synchroniczna

Quantity
Produkt dostępny

W podręczniku, podzielonym na cztery rozdziały, opisano w pierwszej części każdego rozdziału podstawowe teoretyczne wiadomości dotyczące transformatorów oraz wirujących maszyn elektrycznych (maszyn prądu stałego, asynchronicznych i synchronicznych). W drugiej części każdego rozdziału podano sposoby wyznaczania wielkości charakterystycznych i parametrów tych maszyn. Trzecią częścią rozdziałów są opisy sposobów wyznaczania charakterystyk określających właściwości elektromagnetyczne tych maszyn przy różnych rodzajach obciążeń i sterowania. Podano schematy połączeń umożliwiające wyznaczenie poszukiwanych charakterystyk. Przedstawiono także sposoby obliczeń, które umożliwiają określenie charakterystycznych wielkości cechujących badane maszyny. Na wykresach przedstawiono przykładowe punkty pomiarowe oraz ich przedstawienie w pełnej formie graficznej. Podano również podstawowe cechy poprawnego protokółu z pomiarów oraz cechy sprawozdania z przeprowadzanych badań. Każdy rozdział kończy się pytaniami, których celem jest ugruntowanie wiadomości i spostrzeżeń z wykonanych badań.

Książka przeznaczona jest dla studentów kierunku elektrotechnika, w szczególności studiów niestacjonarnych. Może być również przydatna studentom innych studiów, którzy przeprowadzają badania w laboratorium układów elektromaszynowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

WSK0083
Autor
Chomiakow Marek
Rok wydania
2014
Nr wydania
1
Liczba stron
121
ISBN
978-83-7348-559-4
Format
B5

Download

Spis_treści_WSK0083

Download (252.15k)

You might also like

Top sales