Olesz M., Monografia 156. Problemy pomiaru prądów upływowych w diagnostyce ograniczników przepięć

PLN27.50

Słowa kluczowe: modelowanie warystora w stanie przedprzebiciowym, właściwości ceramiki ZnO, współczynniki poprawkowe w pomiarach prądów upływowych, wyznaczanie składowej czynnej prądu upływowego, badania eksploatacyjne i laboratoryjne ograniczników

Quantity
Last items in stock

W monografii opisano wybrane zagadnienia związane z diagnostyką warystorowych ograniczników przepięć wykonanych z tlenku cynku ZnO. Z szeregu metod diagnostycznych skupiono się głównie na problemach pomiaru prądów upływowych, których znajomość między innymi umożliwia bezinwazyjną diagnostykę ogranicznika w czasie jego eksploatacji. W celu prawidłowej oceny stanu ogranicznika tą metodą analizowano wyznaczanie składowej czynnej prądu upływowego, którą w praktyce określa się innymi technicznie sposobami dla ograniczników niskiego (nn), średniego (SN) i wysokiego napięcia (WN).

W czasie pomiarów charakterystyk warystora występuje szereg problemów metrologicznych. W związku z tym w monografii pokazano wyniki badań charakterystyk częstotliwościowych cęgów prądowych i przekładników napięciowych, które są głównym źródłem niedokładności oszacowania prądów upływowych ogranicznika i jego składowych. Dodatkowo autor na podstawie przeprowadzonych wyników badań dla ograniczników niskiego napięcia zaproponował własne algorytmy przeliczania otrzymanych wyników pomiarów na zdefiniowane wcześniej parametry odniesienia określone przez napięcie sieci, temperaturę otoczenia oraz poziom harmonicznych w napięciu zasilającym.

Algorytmy te zaproponowano w dwóch nowatorskich podejściach. Pierwsze z nich uwzględnia znajomość modelu badanego ogranicznika przepięć określonego charakterystykami jego rezystancji i pojemności w funkcji częstotliwości i dodatkowo napięcia oraz temperatury. Drugie podejście traktuje ogranicznik, jako element nieliniowy o nieznanej charakterystyce. W związku z tym należy wyłącznie na podstawie pomiarów prądu upływowego określić prawidłowo jego składowe – rezystancyjną i pojemnościową, a następnie przeliczyć je na parametry odniesienia. W tym przypadku trzeba zastosować pokazane w pracy procedury obliczeniowe, a do ostatecznej oceny pomiaru, czyli stanu technicznego ogranicznika należy znać dopuszczalne wartości prądu upływowego i jego składowych podane przez producenta.

Monografia jest skierowana przede wszystkim do osób zajmujących się produkcją i kontrolą stanu technicznego warystorów oraz diagnostyką ograniczników przepięć w energetyce zawodowej i przemyśle.

WMO0036
Autor
Olesz Marek
Rok wydania
2016
Nr wydania
1
Liczba stron
133
ISBN
978-83-7348-665-2
Format
B5
Seria
Monografia nr 156

Download

Spis_treści_WMO0036

Problemy pomiaru prądów upływowych w diagnostyce ograniczników przepięć

Download (255.17k)