Golawska-Witkowska G., Mazurek-Krasodomska E., Rzeczycka A., Decyzje przedsiębiorstwa na rynku finansowym

21.00 PLN

Słowa kluczowe: instrumenty finansowe w bilansach polskich przedsiębiorstw, rynek finansowy, przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy, ryzyko i niepewność w działalności przedsiębiorstwa 

Quantity
Last items in stock

Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym realizowanie zamierzeń rozwojowych oraz bieżących, wiąże się z ryzykiem niezrealizowania wytyczonego celu. Oznacza to, że firma działa w warunkach ryzyka, a niekiedy niepewności. Główne ryzyka dotyczą utrudnień w pozyskaniu niezbędnych środków finansowych, wahań kursów walut, zmian stóp procentowych itp. Przedsiębiorstwo musi więc znaleźć miejsce, w którym firma pozyska niezbędne kapitały – własne i obce – oraz ograniczy generowane ryzyko. Może to zrobić na rynku finansowym, na określonych jego segmentach, w zależności od potrzeb.

Niniejsza publikacja została poświęcona problematyce decyzji przedsiębiorstwa związanych z realizacją wytyczonych celów w kontekście pozyskiwania źródeł finansowania oraz minimalizowania ryzyka. Główne założenia pracy obejmują wskazanie zasad podejmowania przez przedsiębiorstwo decyzji na rynku finansowym oraz określenie miejsca instrumentów tego rynku w bilansach polskich przedsiębiorstw.

Monografia przeznaczona jest dla studentów kierunków ekonomicznych, w szczególności studiujących zarządzanie finansami przedsiębiorstwa i pragnących poszerzyć wiedzę dotyczącą decyzji podejmowanych przez firmy na rynku finansowym.

WKS0102
Autor
Gabriela Golawska-Witkowska
Rok wydania
2019
Nr wydania
1
Liczba stron
122
ISBN
978-83-7348-768-0

Download

Spis treści

Download (138.93k)
Top sales