Bednarczyk M., Dąbrowicz-Tlałka A., Elementy rachunku prawdopodobieństwa w zadaniach dla studentów uczelni technicznych, cz. I

26.30 PLN

Słowa kluczowe: rachunek prawdopodobieństwa, zmienne losowe, kombinatoryka

Quantity
Produkt dostępny

Podręcznik autorstwa wykładowców Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość jest całościowym opracowaniem na temat rachunku prawdopodobieństwa. W części pierwszej przedstawiono zagadnienia pomocne w opanowaniu podstaw teorii rachunku prawdopodobieństwa oraz charakterystykę zmiennych losowych typu skokowego i ciągłego wraz z parametrami, którymi można je opisać. Każdy rozdział rozpoczyna się częścią teoretyczną ilustrowaną rozwiązanymi przykładami zadań, ponadto na końcu każdego rozdziału zamieszczono dodatkowy zestaw zadań z podanymi odpowiedziami. Książka zawiera wiele praktycznych przykładów i wyjaśnień przydatnych studentom w usystematyzowaniu materiału i gruntownym zrozumieniu i przyswojeniu poznanych zasad (np. zestawienie przedstawiające różnice oraz podobieństwa pomiędzy poszczególnymi wzorami używanymi w kombinatoryce). Tematy zadań pokazują w jak wielu życiowych sytuacjach można zastosować wiedzę z zakresu statystyki i rachunku prawdopodobieństwa. Studentów z pewnością zainteresuje zadanie polegające na ustaleniu prawdopodobieństwa uzyskania oceny celującej w teście wielokrotnego wyboru składającego się z 10 pytań, przy założeniu, że odpowiedzi zostaną udzielone losowo. Lepiej nie pozostawiać wyników egzaminu w rękach losu – prawdopodobieństwo uzyskania oceny celującej w takim teście wynosi bowiem tylko 0,00003…

WSK0050
Autor
Bednarczyk Mirosław,
Dąbrowicz-Tlałka Anita
Rok wydania
2012
Nr wydania
1
Liczba stron
194
ISBN
978-83-7348-460-3
Format
B5

Download

Spis_treści_WSK0050

Download (26.66k)
Top sales