Wojnicz W., Monografia 168. Biomechaniczne modele układu mięśniowo-szkieletowego człowieka

31.75 PLN

Słowa kluczowe: zastosowanie pomiarów do weryfikacji modeli biomechanicznych, biomechaniczne modele mięśni szkieletowych, biomechaniczne modele układu szkieletowego, biomechaniczne modele chodu, projektowanie urządzeń do rehabilitacji, biomechaniczne modele układów mięśniowo-szkieletowych

Quantity
Last items in stock

Niniejsza monografia zawiera syntetyczny opis prowadzonych badań i dorobku naukowego uzyskanego w latach 2009–2017. W publikacji opisano zadania rozwijane w zakresie: biomechaniki mięśni, biomechaniki zespołów mięśniowych, biomechaniki układu szkieletowego, biomechaniki narządu ruchu, a także zastosowania sygnałów fizjologicznych (elektromiograficznych) oraz projektowania urządzeń do rehabilitacji na bazie zasad sterowania ruchem w układach żywych. Modele matematyczne oraz modele obliczeniowe zostały opracowane na podstawie zasad mechaniki, układów wieloczłonowych oraz metody elementów skończonych (MES).

Monografia składa się z siedmiu rozdziałów, podsumowania oraz dodatku. Pierwszy rozdział stanowi wstęp. Rozdział drugi zawiera opis modeli matematycznych stosowanych do modelowania zachowania mięśni szkieletowych poprzecznie prążkowanych o budowie wrzecionowatej i budowie pierzastej. W rozdziale trzecim przedstawiono sposób modelowania zachowania kończyn człowieka traktowanych jako układy wieloczłonowe. W rozdziale czwartym zamieszczono opis modeli obliczeniowych układu szkieletowego utworzonych za pomocą metody elementów skończonych, zaimplementowanych do oprogramowania ABAQUS. W rozdziale piątym przedstawiono autorskie podejście do modelowania zachowania ciała człowieka podczas chodu, które zostało potraktowane jako układ wieloczłonowy. Rozdział szósty zawiera opis podejść stosowanych do weryfikacji proponowanych modeli za pomocą pomiaru sygnałów elektromiograficznych. W rozdziale siódmym zamieszczono syntetyczny opis teorii sterowania ruchem, której zasady potraktowano jako podstawę do rozwinięcia autorskiej koncepcji projektowania urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej.

WMO0046
Autor
Wiktoria Wojnicz
Rok wydania
2018
Nr wydania
1
Liczba stron
210
ISBN
978-83-7348-727-7

Download

spis tresci

Download (401.46k)