Chróścielewski J., Rucka M., Witkowski W., Metody doświadczalne w wytrzymałości materiałów

16.00 PLN

Słowa kluczowe: stateczność prętów, skręcanie swobodne pręta o przekroju pierścieniowym, próba statyczna ściskania, moduł Younga, współczynnik Poissona, linia zwisu cięgna, próba rozciągania, nośność graniczna, zginanie proste i ukośne

Quantity

Niniejsza praca zawiera podstawy teoretycznie oraz instrukcje dotyczące ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu „metody doświadczalne w wytrzymałości materiałów”. Zakres ćwiczeń został tak dobrany, by zilustrować i pomóc zrozumieć założenia leżące u podstaw mechaniki ogólnej i wytrzymałości materiałów. Układ ćwiczeń pozwala na przedstawienie zarówno interpretacji fizycznej podstawowych stałych materiałowych materiałów konstrukcyjnych, jak i zobrazowanie różnych sposobów pracy prostych modeli konstrukcji inżynierskich.

Kolejne rozdziały opisują szczegółowo poszczególne zadania laboratoryjne zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Podstawę teoretyczną stanowi wykład z przedmiotu „wytrzymałość materiałów”, którą rozszerzono o rozważania z literatury podanej na końcu książki. Oprócz tego w załączniku zawarto niezbędne informacje dotyczące statystycznej analizy wyników eksperymentalnych. Należy jednak zauważyć, że samo opanowanie podstaw teoretycznych nie jest wystarczające do przeprowadzenia ćwiczeń. Dlatego każdorazowo należy zapoznać się z zawartymi tutaj instrukcjami, aby uniknąć wypadków czy zniszczenia stanowiska badawczego.

WSK0209
Autor
Jacek Chróścielewski
Rok wydania
2019
Nr wydania
1
Liczba stron
78
ISBN
978-83-7348-741-3

Download

Spis treści

Download (297.34k)

You might also like

Top sales