Weinerowska-Bords K., Hydraulika do poćwiczenia. Przepływy w przewodach ciśnieniowych

18.00 PLN

Słowa kluczowe: przepływy w sieciach przewodów pod ciśnieniem, ciśnienie absolutne, przepływy cieczy lepkiej, przepływy cieczy nielepkiej, podciśnienie, ruch laminarny i turbulentny, równanie ciągłości, obliczania przepływów, nadciśnienie, natężenie przepływu i średnia prędkość masowa, równanie Bernoulliego 

Quantity

Niniejsza książka jest przeznaczona dla studentek i studentów inżynierii środowiska, którzy realizując kurs hydrauliki, przygotowują się do praktycznego stosowania praw rządzących mechaniką ciśnieniowych przepływów cieczy w rozwiązywaniu problemów z zakresu szeroko pojętej inżynierii sanitarnej, omawianych w późniejszym toku studiów w ramach przedmiotów specjalistycznych.


W opracowaniu zaprezentowano szereg przykładów zadań obliczeniowych dla poszczególnych rodzajów zagadnień, objętych pojęciem przepływu ciśnieniowego jako kategorią nadrzędną, z krótkimi wstępami teoretycznymi i omówieniem toku rozwiązania zadań. Dodatkowo zaproponowano ponad dziewięćdziesiąt zadań i zagadnień do samodzielnej analizy. Część zadań ma charakter tradycyjny, niektóre zaś mają formę pytań i zagadnień stanowiących pretekst do dyskusji na tematy związane z hydrauliką przepływów ciśnieniowych. Gwiazdkami zaznaczono zadania trudniejsze.


Książka, w założeniu autorki, z jednej strony stanowi podręcznik do zajęć w ramach kursu hydrauliki, a z drugiej strony (tej bardziej istotnej) ma pomóc Czytelnikom zrozumieć podstawowe prawa rządzące przepływem cieczy w ciśnieniowych systemach sanitarnych i wynikające z tych praw konsekwencje praktyczne. Ma także zachęcić Studentów do podejmowania aktywnych prób rozwiązywania zadań, prowadzenia własnych analiz, krytycznej oceny uzyskiwanych rozwiązań, stawiania inżynierskich pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi - samodzielnie i we współpracy z prowadzącym zajęcia.

WSK0206
Autor
Katarzyna Weinerowska-Bords
Rok wydania
2019
Nr wydania
2
Liczba stron
100
ISBN
978-83-7348-732-1

Download

Spis treści

Download (195.53k)
Top sales