Datta J., Włoch M., Inżynieria elastomerów

16.00 PLN

Słowa kluczowe: aktywatory wulkanizacji siarkowej, substancje wulkanizujące, elastomery kauczukowe, procesy degradacji elastomerów, indukcja utleniania metodą DSC, kauczuki, procesy starzenia gumy, właściwości użytkowe i technologiczne materiałów elastomerowych, degradacja oksydacyjna polimerów, analiza termiczna elastomerów, elastomery poliuretanowe, wulkanizacja mieszanek kauczukowych 

Quantity

Elastomery stanowią ważną grupę polimerów charakteryzujących się dużym wydłużeniem przy zerwaniu oraz zdolnością do odwracalnej deformacji. Właściwości elastomerów zależą od ich budowy chemicznej oraz składu kompozycji, tak więc odpowiedni dobór surowców i metod syntezy/ przetwarzania odgrywa kluczową rolę w projektowaniu wyrobów elastomerowych (…). Styl pracy, sposób połączenia wiedzy o charakterze ogólnym z tematyką trafnie dobranych ćwiczeń laboratoryjnych, jak również wybór ilustracji i odniesienia do literatury przedmiotu stanowią niewątpliwie walory skryptu pt. Inżynieria elastomerów, który stanie się cenną pomocą dydaktyczną dla studentów kierunków technologia chemiczna, inżynieria materiałowa i chemia.

fragment recenzji prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Pielichowskiego, prof. zw. PK
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Katedra Chemii i Technologii Polimerów

WSK0180
Autor
Janusz Datta,
Marcin Włoch
Rok wydania
2018
Nr wydania
2
Liczba stron
116
ISBN
978-83-7348-731-4

Download

Spis treści

Download (146.52k)

You might also like

Top sales