Pudlik W., Termodynamika

30.00 PLN

Słowa kluczowe: termodynamiczne obiegi parowe, właściwości par nasyconych i par przegrzanych, termodynamika przepływów, egzergia, przemiany i właściwości gazów, zjawisko Joule’a-Thomsona, termodynamika spalania

Quantity

Termodynamika uchodzi, nie bez racji, za jeden z trudniejszych przedmiotów w toku studiów, przygotowujących do zawodu inżyniera mechanika. Dzieje się tak zapewne dlatego, że relacje termodynamiczne mają charakter bardzo ogólny i stosują się do dowolnych ciał fizycznych niezależnie od rodzaju czy struktury tych ciał. Stąd np. uniwersytecki podręcznik K. Gumińskiego o objętości 353 stron zawiera tylko jeden schemat unaoczniający rzeczywistość substancjalną oraz kilka wykresów zależności matematycznych. Jednak inżynier mechanik ma zawsze do czynienia z obiektami konkretnymi, w których przebiegają interesujące go procesy fizyczne. Dlatego wykład termodynamiki technicznej musi wiązać abstrakcyjne pojęcia i zależności termodynamiczne z właściwościami substancji z jednej, a rozlicznymi zastosowaniami technicznymi z drugiej strony. Tak jest również w niniejszym podręczniku, w którym ogólne koncepcje i prawa termodynamiki wyłożone są z myślą o ich zastosowaniach praktycznych.

WSK0224
Autor
Wiesław Pudlik
Rok wydania
2020
Nr wydania
3
Liczba stron
414
ISBN
978-83-7348-798-7

Download

Spis treści

Download (1.76M)

You might also like

Top sales