Rozmarynowski B., Monografia 179. Stateczność i niezawodność pełnomorskich platform wiertniczych

34,65 zł
Cena Brutto

Słowa kluczowe: współoddziaływanie fundamentu z morskim podłożem gruntowym, losowe modele obciążeń środowiskowych, dynamiczne równania ruchu platformy, matematyczny model niezawodności, rodzaje platform 

Ilość

Zasadniczy cel opracowania stanowi przedstawienie kompleksowego rozwiązania złożonych zagadnień dynamiki, stateczności i niezawodności wybranych konstrukcji platform pełnomorskich, funkcjonujących w surowych warunkach środowiska morskiego, wraz z podkreśleniem roli fundamentów tych konstrukcji. Drugim, nie mniej istotnym celem jest rozwinięcie zastosowania zaawansowanych metod analizy konstrukcji w ujęciu zmiennych losowych i procesów stochastycznych. Umożliwiają one głębszą analizę zachowania się złożonych obiektów, jakimi są platformy pełnomorskie. Znaczenie tych metod wzrasta w szczególności, kiedy należy się wypowiedzieć na temat porównania miar niezawodności konstrukcji już istniejących i ich nowych koncepcji.

Rozprawa składa się z ośmiu rozdziałów:

I – wprowadzenie;

II – omówienie rodzajów platform, przy założeniu podziału na dwie grupy, tj. konstrukcje utwierdzone w podłożu morskim oraz platformy samopodnoszące (jack-up rigs);

III –  omówienie współoddziaływania fundamentu z podłożem morskim, ponadto przedstawiono nieliniowy problem posadowienia platform na fundamentach palowych z uwzględnieniem stochastycznych właściwości podłoża;

IV – przedstawiono losowe modele obciążeń środowiskowych;

V – matematyczny model drgań platformy;

VI – dotyczy matematycznego modelu niezawodności, w którym scharakteryzowano przyjętą koncepcję niezawodności, wyrażoną za pomocą metody aproksymacyjnej FORM i SORM oraz symulacyjnej metody Monte Carlo;

VII – przedstawienie oryginalnych wyników obliczeń własnych autora dotyczące zagadnień drgań i stateczności platformy bałtyckiej oraz problemów stateczności, nośności i niezawodności w układzie porównawczym konstrukcji płaszczowej i konstrukcji minimalnych przewidzianych na potrzeby Morza Północnego;

VIII – uwagi końcowe.

Rozprawę zamykają załączniki, które odnoszą się kolejno do rozkładów probabilistycznych wybranych zmiennych losowych i twierdzenia granicznego Chasminskiego, oraz bibliografię.

WMO0057
Autor
Bogdan Rozmarynowski
Rok wydania
2019
Nr wydania
1
Liczba stron
220
ISBN
978-83-7348-771-0

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (391.74k)