Hołowacz I. (red.), Przykłady i zadania z podstaw inżynierii chemicznej i procesowej

22,00 zł

Skrypt przeznaczony jest dla studentów chemii jako pomoc do zajęć realizowanych w ramach kursu inżynierii chemicznej oraz inżynierii i aparatury procesowej. Pozycja zawiera usystematyzowany zbiór przykładów obliczeniowych z wybranych operacji jednostkowych i procesów stosowanych w inżynierii chemicznej i procesowej.

Ilość

Zamieszczone w kolejnych rozdziałach przykłady przygotowano w taki sposób, aby ilustrowały zastosowanie teorii do ilościowego opisu zagadnień z zakresu podstaw przepływu płynów, procesów wymiany ciepła i procesów wymiany masy. Szczegółowo omówiony tok postępowania przy rozwiązywaniu przykładów ma ułatwić zrozumienie i utrwalenie wiedzy ogólnej i dostarczyć wskazówek do sposobu wykorzystania tej wiedzy przy samodzielnym rozwiązywaniu konkretnych problemów. W tym celu na końcu każdego rozdziału zamieszczono zadania, dla których podano jedynie wyniki końcowe. W ostatnim rozdziale skryptu zestawiono tablice pomocnicze, ułatwiające samodzielne rozwiązywanie zadań, natomiast na końcu książki czytelnik chcący poszerzyć swoją wiedzę z zaprezentowanego w opracowaniu zakresu inżynierii chemicznej i procesowej znajdzie wybraną literaturę przedmiotu.

Mamy nadzieję, że niniejszy skrypt zachęci przyszłych inżynierów do pogłębiania wiedzy i zdobywania praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowego projektowania operacji jednostkowych i procesów realizowanych w przemyśle chemicznym i ochronie środowiska.

WSK0211
Autor
Iwona Hołowacz
Rok wydania
2019
Nr wydania
1
Liczba stron
182
ISBN
978-83-7348-790-1
Top sales