Kurałowicz Z., Geodezja. Od taśmy mierniczej i krokiewki do GPS

27,00 zł

Słowa kluczowe: systemy satelitarne, teodolit, dalmierz, pomiary geodezyjne, prawo geodezyjne / kartograficzne / budowlane, tachimetr, znaki wysokościowe, standardy geodezyjne, niwelator, osnowa pomiarowa

Ilość

Niniejsza książka jest podręcznikiem akademickim stanowiącym pomoc dydaktyczną w podstawowym zakresie wiedzy z geodezji i kartografii, przeznaczonym dla studentów kierunku studiów geodezja i kartografia. Materiał zawarty w podręczniku może być też przydatny studentom kierunków budownictwoinżynieria środowiskaarchitektura i urbanistykagospodarka przestrzenna i transport, którzy powinni znać wybrane elementy geodezji.

Podręcznik składa się z 25 rozdziałów, a jego treść zawiera m.in. rys historyczny rozwoju geodezji, elementy prawne i miejsce geodezji w budowlanym procesie inwestycyjnym, podstawy rachunku geodezyjnego, opis tradycyjnego i nowoczesnego sprzętu geodezyjnego oraz prac terenowych, a także wybrane zalecenia z archiwalnych i obowiązujących przepisów geodezyjnych. Kolejno opisano sposoby i wymagania dotyczące prowadzenia podstawowych pomiarów geodezyjnych, przedstawiono układy odniesienia i systemy satelitarne oraz systemy informacji. Zamieszczono fragmenty wybranych instrukcji archiwalnych, stanowiących element materiałów pomocniczych do ćwiczeń, wzory formularzy i dokumentów geodezyjnych.

Układ treści w podręczniku pozwala studentom zapoznać się metodycznie z problematyką geodezyjno-kartograficzną i jej znaczeniem w szeroko rozumianym budownictwie, inżynierii środowiska oraz urbanistyce i architekturze.

WSK0244
Autor
Zygmunt Kurałowicz
Rok wydania
2021
Nr wydania
2
Liczba stron
239
ISBN
978-83-7348-802-1

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (304.81k)

Zobacz także

Top sales