Drewnowski J., Gawlik A., Podstawy komputerowego wspomagania projektowania instalacji wodno-kanalizacyjnych z wykorzystaniem opr

15,00 zł

Podstawy komputerowego wspomagania projektowania instalacji wodno-kanalizacyjnych na bazie oprogramowania ArCADiaSoft z elementami technologii BIM do parametrycznego modelowania informacji o budynku

Ilość

Niniejszy podręcznik powstał celem uzupełnienia wiedzy teoretycznej i praktycznej zarówno w procesie kształcenia studenta, jak też w poszerzaniu umiejętności inżyniera projektanta branży sanitarnej przy wykorzystaniu o programowania do komputerowego wspomagania projektowania firmy INTERsoft Sp. z o.o. Celem pracy było zapoznanie czytelnika z podstawowymi funkcjami programu ArCADiasoft, który jest funkcjonalnym, wielodokumentowym edytorem graficznym wspomagającym projektowanie 2D, 3D, bazującym na programie IntelliCAD, stworzonym przez konsorcjum ITC (ang. IntelliCAD Technology Consortium). Opiera się o znaną i rozwijaną od wielu lat platformę CAD, która gwarantuje pełną zgodność z formatem DWG. Jednocześnie należy dodać, że ArCADiasoft to pierwsze polskie kompleksowe oprogramowanie przeznaczone dla wielu branż, w zależności od wyboru specjalistycznej wersji programu: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej itp., pozwalające użytkownikowi pracować zgodnie z założeniami technologii BIM (ang. Building Information Modeling) do parametrycznego modelowania informacji o budynku. Ponadto w tym innowacyjnym oprogramowaniu zastosowano wiele rozwiązań przyspieszających prace projektowe.

Specjalistyczne oprogramowanie wykorzystujące BIM umożliwia współpracę wszystkich specjalistów zaangażowanych w powstanie inwestycji. Przedstawiono zalety, które wynikają z użycia omawianych programów komputerowych. Generowanie niektórych rysunków i obliczeń znacznie skraca czas pracy projektanta w porównaniu do tradycyjnych metod projektowania.

Autorzy mają nadzieję, że podręcznik przyczyni się do poszerzenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w obsłudze specjalistycznego oprogramowania do komputerowego wspomagania projektowania ArCADiasoft firmy INTERsoft, a tym samym pomoże w dalszym rozwoju technologii BIM w procesie kształcenia inżynierów branży sanitarnej w Polsce.

WSK0203
Autor
Jakub Drewnowski
Rok wydania
2019
Nr wydania
1
ISBN
978-83-7348-770-3
Top sales