Zaborowska E., Zasady projektowania wodnych węzłów ciepłowniczych

20,00 zł

Słowa kluczowe: przewód obiegowy, dobór elementów obiegu wtórnego ciepłej wody użytkowej, zasady obliczeń hydraulicznych, wodomierze, pomieszczenie węzła ciepłowniczego i jego wyposażenie, obieg ciepłej wody użytkowej, klasyfikacja i ogólna charakterystyka węzłów ciepłowniczych, ciepłomierz, dobór elementów obiegu pierwotnego węzła ciepłowniczego, dobór elementów obiegu wtórnego ogrzewania, armatura regulacyjna i automatyka, rurociągi, zasady obliczeń hydraulicznych obiegu pierwotnego, pompy obiegowe, wymienniki ciepła, manometry i termometry, zasada działania i bilans cieplny wodnych węzłów ciepłowniczych, zasady obliczeń hydraulicznych obiegu wtórnego ogrzewania, warunki techniczne wykonania i odbioru węzła ciepłowniczego 

Ilość

Przedmiotem niniejszej książki są zasady projektowania wodnych pośrednich węzłów ciepłowniczych. Inne typy węzłów przedstawiono w celu usystematyzowania omawianych zagadnień oraz porównania schematów ideowych.

W pracy omówiono działanie i wyposażenie węzłów ciepłowniczych w oparciu o informacje rozproszone w literaturze, przepisach, normach, warunkach technicznych, dokumentacji technicznej urządzeń oraz wynikające z własnych doświadczeń projektowych i dydaktycznych autorki. Przywołane w tekście przepisy prawne są aktualne do momentu złożenia pracy do druku. Prezentowany materiał nie odnosi się do konkretnego systemu ciepłowniczego i konkretnych producentów armatury. Jego uniwersalny charakter nie wyklucza rozwiązań innych niż prezentowane, a stanowiących indywidualne spojrzenie projektanta lub dostawcy ciepła.

W pierwszej części przedstawiono klasyfikację węzłów oraz omówiono zasadę działania i parametry obliczeniowe układów pośrednich. Zamieszczone schematy ideowe prezentują wybrane konfiguracje funkcyjne, ze wskazaniem rozwiązań alternatywnych i opcjonalnych. Zasady wykonywania obliczeń hydraulicznych i doboru urządzeń przedstawiono w rozdziałach 2–4, kładąc nacisk na ich stronę praktyczną. Szczegółowe zagadnienia teoretyczne są przedmiotem m.in. przywołanych w tekście podręczników z zakresu termodynamiki, hydrauliki i automatyki, do których może sięgnąć Czytelnik pragnący pogłębić swoją wiedzę. Za logiczny uznano podział węzła na poszczególne obiegi, prezentowane w odrębnych rozdziałach, poświęconych kolejno: obiegowi pierwotnemu (rozdział 2) oraz obiegom wtórnym – ogrzewania (rozdział 3) i ciepłej wody użytkowej (rozdział 4). W każdej części omówiono rodzaje, sposób działania oraz metodykę wymiarowania poszczególnych elementów węzła. W części piątej przedstawiono wymagania w stosunku do pomieszczenia węzła ciepłowniczego i instalacji towarzyszących, a w rozdziale szóstym – podstawowe warunki wykonania i odbioru. Ostatni, siódmy rozdział obejmuje przykłady obliczeniowe.

Książka jest przeznaczona dla studentów wyższych uczelni technicznych, będących słuchaczami kierunków i specjalności związanych z inżynierią środowiska, inżynierią sanitarną i ogrzewnictwem. Może ona również stanowić materiał pomocniczy dla projektantów węzłów ciepłowniczych.

WKS0142
Autor
Ewa Zaborowska
Rok wydania
4
Liczba stron
147
ISBN
978-83-7348-575-4

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (243.5k)
Top sales