Wojnicz W., Wittbrodt E., Mechaniczne metody badań materiałów. Ćwiczenia laboratoryjne

22,00 zł

Słowa kluczowe: rozciąganie / ściskanie / skręcanie metali, udarność i twardość metali, wytrzymałość zmęczeniowa, odkształcenia, badanie złączy spawanych, wyznaczanie modułu sprężystości podłużnej, próba udarowa

Ilość

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich (studia pierwszego stopnia) Wydziału Mechanicznego, w ramach przedmiotu wytrzymałość materiałów, na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale: mechanika i budowa maszynmechatronikainżynieria mechaniczno-medycznazarządzanie i inżynieria produkcji oraz inżynieria materiałowa. W podręczniku opisano także ćwiczenia laboratoryjne dla studentów studiów magisterskich na kierunku mechanika i budowa maszyn w ramach przedmiotu mechanika ośrodków ciągłych.

W podręczniku zawarto opis Laboratorium Wytrzymałości Materiałów znajdującego się w Katedrze Mechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej oraz instrukcje do szesnastu ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów wszystkich kierunków studiów oferowanych na Wydziale. Ćwiczenia dotyczą zagadnień związanych ze statycznymi i dynamicznymi próbami niszczącymi, badań materiałów na ściskanie i rozciąganie, badań twardości, udarności, wytrzymałości zmęczeniowej i propagacji pęknięcia zmęczeniowego oraz badań lin stalowych, prób technologicznych i badań niszczących złączy spawanych metali. Są to badania odnoszące się do metali pracujących nie tylko w temperaturze otoczenia, ale także w podwyższonej temperaturze.

W opisach poszczególnych ćwiczeń podano cel prowadzonych badań, podstawowe definicje, metody realizacji badań ze szczególnym omówieniem próbek do badań, maszyn i urządzeń wytrzymałościowych niezbędnych do realizacji badań oraz sposobu analizy i opra­cowywania wyników. Podano również wykaz polskich i europejskich norm, według których prowadzone są badania.

WKS0122
Autor
Edmund Wittbrodt
Rok wydania
2020
Nr wydania
1
Liczba stron
168
ISBN
978-83-7348-810-6

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (298.41k)

Zobacz także

Top sales