Łabanowski J., Stale odporne na korozję i ich spawalność

30,00 zł

Słowa kluczowe: austenityczne stale, ferrytyczno-austenityczne stale (dupleks), ferrytyczne stale, utwardzane dyspersyjnie, martenzytyczne stale nierdzewne, stale odporne na korozję, spawalność

Ilość
Oczekiwanie na dostawę


Monografia zawiera charakterystykę podstawowych grup stali odpornych na korozję, a zwłaszcza stali nierdzewnych, oraz szczegółowe analizy wpływu cykli cieplnych spawania na strukturę i właściwości złączy, w aspekcie spawalności metalurgicznej, technologicznej i konstrukcyjnej stali. Poza analizą dostępnej literatury w monografii zawarty jest opis doświadczeń Autora dotyczących badań spawalności stali austenitycznych oraz stali typu dupleks, w tym w specyficznych warunkach, pod wodą. Przedstawiono praktyczne problemy eksploatacji stali nierdzewnych i ich złączy spawanych, na podstawie wykonanych prac badawczych oraz ekspertyz dla przemysłu.

Wobec dużej liczby gatunków stali nierdzewnych, metod i procedur ich spawania oraz różnych metod oceny spawalności, całościowe ujęcie tematu nie zmieściło się w przyjętej objętości monografii. Konieczne było wprowadzenie ograniczeń. Pominięto spawanie plazmowe i laserowe oraz wszystkie rodzaje zgrzewania i lutowania. Informacje o składach chemicznych i właściwościach ograniczono do podania typu stali, zakresów składu chemicznego ich właściwości. Wskazano normy i inne dokumenty, w których znajdują się szczegółowe informacje.

Monografia może stanowić cenne źródło informacji dla inżynierów i technologów związanych z produkcją spawalniczą. Może być również wykorzystana przez pracowników naukowych, doktorantów i studentów wydziałów mechanicznych i budownictwa wyższych uczelni technicznych.

WKS0120
Autor
Jerzy Łabanowski
Rok wydania
2020
Nr wydania
1
Liczba stron
190
ISBN
978-83-7348-756-7

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (366.35k)
Top sales