Bednarczyk S., Przepływy nieustalone w kanałach i rurociągach siłowni wodnych

25,00 zł

Słowa kluczowe: masowy przepływ oscylacyjny, uderzenia hydrauliczne wywoływane przez turbiny, modele matematyczne przepływu nieustalonego, siłownia wodna, przepływ nieustalony, pompy i zamknięcia, fala translacyjna

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

Wśród wielu zjawisk hydraulicznych występujących w budownictwie wodnym, a w szczególności w siłowniach wodnych, szczególnie istotne są nieustalone prze­pływy wód wywołane przez urządzenia mechaniczne i maszyny hydrauliczne. Powstają w korycie otwartym lub w zamkniętym przewodzie ciśnieniowym, w którym natężenie przepływu zmienia się w czasie i na długości. Bywają spowodowane zewnętrznymi czynnikami naturalnymi albo celowym działaniem, polegającym na sterowaniu mocą lub przepływem.

Przedstawione w podręczniku opisy mają głównie charakter teoretycznych rozwa­żań, wywodów i analiz umożliwiających tworzenie racjonalnych modeli obliczenio­wych. Bazą prezentowanych modeli matematycznych są podstawowe równania jedno­rodnej płynnej masy wody, energii i ilości ruchu oraz fundamentalne prawa przepływu podane przez Eulera.

Podręcznik ten jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów i słuchaczy studiów podyplo­mowych i doktoranckich, obeznanych już z podstawowymi prawami hydrauliki. Może też być pomocny inżynierom zajmującym się projektowaniem i eksploatacją obiektów hydroenergetycznych, oddzielnych urządzeń i budowli hydrotechnicznych.

WSK0227
Autor
Stefan Bednarczyk
Rok wydania
2020
Nr wydania
1
Liczba stron
186
ISBN
978-83-7348-799-4

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (289.01k)