Pudlik W. (red.), Termodynamika. Zadania i przykłady obliczeniowe

28,00 zł

Słowa kluczowe: termodynamika

Ilość

W niniejszym zbiorze pomieszczono zarówno przykłady i zadania z dziedziny termodynamiki. Przykłady zawierają pełny tok rozwiązań i są reprezentatywne dla pewnych typów zadań. Pomaga to rozwiązywać pozostałe zadania, w których podano jedynie ostateczne wyniki obliczeń. We wszystkich obliczeniach stosuje się jako jednostkę ciśnienia kilopaskale (kPa = kN/m2), co znakomicie ułatwia te obliczenia, np. w przypadku pracy – dając od razu kilodżule (kJ) albo mocy – otrzymywanej w kilowatach (kW). Dalszymi przykładami są obliczenia wykonywane za pomocą termicznego równania stanu z ciśnieniem w kPa i stałą gazową Ri w kiloniutonometrach (kNm = kJ) oraz związki tej stałej z ciepłami właściwymi cp cv. Dzięki konsekwentnemu stosowaniu jednostek będących tysiąckrotnościami jednostek podstawowych, kg, kN, kNm, kPa, kJ i kW, ujawnia się w pełni prostota wzorów wielkościowych. Oczywiście metr, sekunda i kelwin pozostają w postaci podstawowej.

Aby dobrze opanować przedmiot, trzeba rozwiązać dużą liczbę zadań. Jeżeli nie można rozwiązać wszystkich, a w kilku rozdziałach, zwłaszcza początkowych, jest to w zupełności możliwe, a nawet konieczne, wówczas można opuścić te zadania, przy czytaniu których już widzi się oczami wyobraźni sposób rozwiązania. Do rozwiązania zadań niezbędna jest znajomość termodynamicznych właściwości gazów i par. Podane są one na końcu podręcznika w postaci tablic liczbowych i wykresów.  

 

Obliczenia podstawowe: ciśnienie, energia, ciepło i praca; stany i funkcje stanu gazów i ich roztworów; przemiany i obiegi gazowe; egzergia; stany i funkcje stanu par; przemiany i obiegi parowe; efekt Joule’a-Thomsona; stany i przemiany gazów wilgotnych; termodynamika spalania; termodynamika przepływu gazów i par; przenoszenie ciepła; tablice i wykresy termodynamiczne.

WSK0166

Pliki do pobrania

Spis_treści_WSK0166

Pliki do pobrania (302.73k)

Zobacz także

Top sales