Szpakowska M., Marjańska E., Brodnicka E., Szpakowski W., Badania jakości wybranych produktów

25,00 zł

Słowa kluczowe: wymagania organoleptyczne, metody sensoryczne, badanie jakości, produkt, poziom satysfakcji, analiza błędów pomiarów wielości fizycznych

Ilość

Niniejsza książka jest przeznaczona dla studentów kierunków studiów społecznych w zakresie nauk o jakości, a w szczególności ma stanowić bazę do przedmiotu jakość produktu, realizowanego w ramach studiów I stopnia na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki GdańskiejZe względu na zamieszczone schematy blokowe procesów technologicznych produkcji wybranych produktów książka ta będzie pomocna dla studentów realizujących przedmiot technologia produktu. Opracowanie powinno być przydatne również studentom lub wykładowcom z innych uczelni, zajmującym się szeroko pojętą jakością różnych produktów oferowanych konsumentom w handlu.

W książce scharakteryzowano siedem grup produktów żywnościowych oraz dwie grupy produktów nieżywnościowych i opisano badania pozwalające na ocenę ich jakości. Badane grupy produktów to: pieczywo, tłuszcze jadalne, mleko i płynne produkty mleczne, jaja i produkty jajeczne, wody pitne, gazowane napoje bezalkoholowe, produkty przemysłu fermentacyjnego, papier i opakowania z papieru, metale, stopy metali, minerały i kamienie szlachetne.

Najpierw omówiono grupy produktów żywnościowych według znaczenia w żywieniu człowieka, począwszy od pieczywa, a skończywszy na wybranych produktach przemysłu fermentacyjnego. Następnie opisano dwie grupy produktów nieżywnościowych: papier i opakowania z papieru oraz metale, stopy metali, minerały i kamienie szlachetne. Każdy rozdział opisujący poszczególną grupę produktów składa się z pięciu podrozdziałów: części teoretycznej (podrozdziały 1–4) i praktycznej (podrozdział 5). W części teoretycznej omówiono skład i rodzaje produktów z danej grupy, właściwości fizykochemiczne, organoleptyczne i inne cechy jakościowe oraz – w niektórych przypadkach – procesy technologiczne. W części praktycznej opisano metody wyznaczania niektórych właściwości fizykochemicznych, sposoby oceny jakości wybranych produktów, a także rozpoznawania autentyczności niektórych wyrobów jubilerskich..

Dziewięć rozdziałów opisujących wybrane produkty i badania ich jakości poprzedzono dwoma rozdziałami, w których zaprezentowano sposoby przedstawienia wyników pomiarów i obserwacji oraz analizę błędów pomiarów wielkości fizycznych.

WKS0135
Autor
Maria Szpakowska
Rok wydania
2020
Nr wydania
1
Liczba stron
184
ISBN
978-83-7348-816-8

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (465.99k)
Top sales