Śliwiński M., Monografia 171. Bezpieczeństwo funkcjonalne i ochrona informacji w obiektach i sys-temach infrastruktury krytyczne

29,00 zł

Słowa kluczowe: ochrona informacji w analizach bezpieczeństwa funkcjonalnego, komputerowe wspomaganie procesu analizy bezpieczeństwa funkcjonalnego, ochrona informacji i cyberzagrożenia w analizach bezpieczeństwa funkcjonalnego, określenie i weryfikacja wymaganego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL

Ilość

Na bezpieczeństwo systemu technicznego infrastruktury krytycznej składa się wiele różnych aspektów. Wśród nich znajdują się dwa bardzo ważne ogniwa, które mogą bezpośrednio wpływać na stopień ryzyka występującego w badanym obiekcie czy systemie. Są to bezpieczeństwo funkcjonalne, które należy traktować jako jeden z czynników zmniejszających ryzyko związane z działaniem systemu technicznego, oraz ochrona informacji. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym [208] definiuje infrastrukturę krytyczną jako systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje oraz usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Infrastruktura krytyczna obejmuje m.in. systemy: zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, łączności, sieci teleinformatycznych, składowania i stosowania substancji chemicznych, w tym rurociągi ropy naftowej i gazu ziemnego.

W monografii omówiono aktualne zagadnienia związane z integracją analizy i oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego rozproszonych systemów sterowania, monitorowania i zabezpieczeń w obiektach i systemach infrastruktury krytycznej, w nawiązaniu do wymagań norm PN-EN 61508 [161] i PN-EN 61511 [162] z uwzględnieniem zasad ochrony informacji według ISO/IEC 15408 [93], PN-ISO/IEC 17779, metodyki SeSa (SecureSafety) oraz ISO/IEC 62443. Przedstawiona koncepcja integracji zagadnień bezpieczeństwa funkcjonalnego i ochrony informacji uwzględnia klasyfikację systemów rozproszonych. Mimo że aspekty związane z analizami bezpieczeństwa funkcjonalnego i ochrony informacji zasadniczo się różnią i dotyczą odrębnych zagadnień (bezpieczeństwo funkcjonalne – automatyka, ochrona informacji – technologie informacyjne), uwzględnienie zagadnień ochrony informacji w analizach bezpieczeństwa funkcjonalnego jest możliwe.

WMO0049
Autor
Marcin Śliwiński
Rok wydania
2018
Liczba stron
219
ISBN
978-83-7348-743-7

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (1.7M)
Top sales