Zaborowska E., Projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe

30,00 zł

Słowa kluczowe: instalacje paliwowe i magazynowanie paliw, pomieszczenie kotłowni, warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni, charakterystyka paliw i procesu spalania, podstawy projektowania kotłowni, instalacja odprowadzania spalin, obiegi wody grzejnej

Ilość

W niniejszym opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem nowoczesnych, niskoparametrowych kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe, małej i średniej wielkości. Rozdział pierwszy poświęcono charakterystyce paliw i procesu spalania oraz konstrukcjom kotłów i palników. 

Podstawy projektowania, omówione w rozdziale drugim, obejmują zasady przygotowania bilansu cieplnego kotłowni, ogólny opis schematów ideowych instalacji kotłowni oraz zasady wykonywania obliczeń hydraulicznych. Szczegółowe informacje na temat urządzeń i armatury w poszczególnych obiegach grzewczych i ciepłej wody użytkowej oraz sposoby ich wymiarowania zamieszczono w rozdziale trzecimi czwartym.

Instalacje paliwowe i magazynowanie paliw są przedmiotem rozdziału piątego. Instalacje spalinowe i powietrzno-spalinowe omówione w rozdziale szóstym. Wymagania stawiane pomieszczeniom, w których są zainstalowane kotły oraz ich wyposażenie przedstawiono w rozdziale siódmym. Ostatni, ósmy rozdział zawiera podstawowe warunki wykonania i odbioru kotłowni.

WKS0152
Rok wydania
2021
Nr wydania
4
Liczba stron
270
ISBN
978-83-7348-608-9

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (1.64M)

Zobacz także

Top sales