Judek S., Skibicki J., Metrologia w transporcie. Laboratorium

22,00 zł

Słowa kluczowe: opracowywanie i prezentacja wyników pomiarowych, źródła niepewności pomiaru, cyfrowa filtracja sygnałów pomiarowych, pomiary wielkości elektrycznych, obserwacje, obrazowanie i badania oscyloskopowe, pomiary parametrów oświetlenia, pomiary temperatury, pomiary parametrów ruchu, pomiary sił i odkształceń, sprawdzanie urządzeń pomiarowych metodą porównania z wzorcem

Ilość

Skrypt „Metrologia w transporcie. Laboratorium” wydany przez Wydawnictwo PG, zawiera komplet instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu metrologia prowadzonego przez Katedrę Inżynierii Elektrycznej Transportu na kierunku transport. Zakres materiału obejmuje szeroki obszar metrologii ogólnej z pewnym ukierunkowaniem na wielkości pomiarowe szczególnie istotne w problematyce transportowej. W treści skryptu poruszono zagadnienia związane z podstawowymi zasadami, które obowiązują przy wykonywaniu pomiarów, a także omówiono tematykę pomiarów wielkości elektrycznych, oświetleniowych, temperatury, parametrów ruchu, sił i odkształceń, pomiarów wykonywanych przy użyciu oscyloskopów i rejestratorów, a także przedstawiono zasady dotyczące sprawdzania dokładności przyrządów pomiarowych.

Każdy rozdział zawiera komplet pytań kontrolnych i zagadnień problemowych umożliwiających samodzielną weryfikację stopnia przyswojenia wiedzy. Ponadto skrypt zawiera obszerny rozdział zawierający podstawową teorię wykonywania pomiarów oraz zasady opracowywania i przedstawiania wyników pomiarowych. Zdefiniowano w nim i przystępnie objaśniono pojęcia używane w metrologii oraz szczegółowo omówiono problematykę określania niepewności pomiaru dla wszystkich zasadniczych metod pomiarowych tj. dla pomiarów bezpośrednich, pośrednich, pojedynczych i wielokrotnych, oraz rozmaitych typów przyrządów pomiarowych wykorzystywanych w praktyce metrologicznej. Należy podkreślić, że omówione zasady są zgodne z obowiązującymi od niedawna, najnowszymi regułami wyznaczania niepewności, zatwierdzonymi przez Międzynarodowe Biuro Miar i Wag, Międzynarodową Organizację Normalizacyjną oraz Główny Urząd Miar. Rozdział ten zawiera również szereg przykładów poprawnie opracowanych i zaprezentowanych wyników pomiarowych różnych wielkości.

Książka przeznaczona jest dla studentów kierunku transport, jednakże część ogólna podręcznika, a także informacje teoretyczne znajdujące się na początku każdego rozdziału dotyczące metod i zasad wykonywania różnego rodzaju pomiarów mogą być przydatne również dla inżynierów, techników i innych osób zainteresowanych problematyką metrologiczną.

WSK0266
Rok wydania
2022
Nr wydania
2
Liczba stron
174
ISBN
978-83-7348-600-3

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (265.1k)

Zobacz także

Top sales