Konopacka-Łyskawa D. (red.), Inżynieria chemiczna i procesowa - wybrane zagadnienia

28,00 zł
Ilość

Skrypt Inżynieria chemiczna i procesowa – wybrane zagadnienia został przygotowany dla studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, realizujących kursy inżynierii chemicznej, inżynierii chemicznej i bioprocesowej, inżynierii procesowej oraz technik rozdzielania. W ramach tych kursów studenci poznają podstawowe operacje jednostkowe wykorzystywane w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym, ochronie środowiska oraz w przemyśle rafineryjnym, farmaceutycznym, spożywczym, materiałów budowlanych i wielu innych – pokrewnych. Niniejsza książka zawiera podstawy teoretyczne wybranych operacji jednostkowych i jest uaktualnioną i rozszerzoną wersją skryptu Podstawy inżynierii chemicznej i procesowej z 2012 roku, przygotowanego przez pracowników Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.  

Zagadnienia poruszane w tym skrypcie obejmują wybrane procesy mechaniczne: przepływy płynów, mieszanie, opadanie cząstek w płynach, fluidyzację i filtrację, procesy przenoszenia ciepła oraz procesy przenoszenia masy: destylację, kondensację, rektyfikację, absorpcję, suszenie, adsorpcję i procesy membranowe. Biorąc pod uwagę fakt, że Czytelnikami skryptu będą przede wszystkim studenci kierunków Wydziału Chemicznego, zdecydowaliśmy się na przedstawienie opisu omawianych operacji jednostkowych z wykorzystaniem prostego ujęcia matematycznego, aby prezentowane treści były dostosowane do aparatu matematycznego, którym dysponują nasi studenci. Na końcu każdego rozdziału umieściliśmy literaturę przedmiotu, a w rozdziałach 2–14 także pytania kontrolne i problemy, które pozwolą studentom ocenić stopień zrozumienia omawianego zagadnienia.  

Mamy nadzieję, że treść niniejszego skryptu zachęci przyszłych inżynierów do pogłębiania wiedzy i zdobywania praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowego projektowania operacji jednostkowych i procesów realizowanych w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym i ochronie środowiska.

WSK0270
Autor
Tomasz Andrzejewski,
Jacek Gębicki,
Iwona Hołowacz,
Donata Konopacka-Łyskawa,
Patrycja Makoś-Chełstowska,
Piotr Rybarczyk,
Bartosz Szulczyński
Rok wydania
2022
Nr wydania
1
Liczba stron
234
ISBN
978-83-7348-862-5

Pliki do pobrania

spis treści

Pliki do pobrania (371.74k)
Top sales