Kołodziejczyk A., Dzierzbicka K., Podstawy chemii organicznej, t. 2

27,00 zł

Słowa kluczowe: aminokwasy, cukry, nitryle, halogenki kwasowe, halogenokwasy, peptydy, hydroksykwasy, amidy, kwasy karboksylowe, aminy heterocykliczne zw. aromatyczne, zw. karbonylowe, pochodne kwasu węglowego

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

Niniejszy dwutomowy skrypt zawiera zakres materiału wykładowego od wiązań chemicznych, alkanów i cykloalkanów poprzez halogenki alkilowe, reakcje substytucji nukleofilowej i eliminacji, alkeny, alkiny, dieny, związki aromatyczne, alkohole, etery, epoksydy, tiole, sulfidy, fenole, związki karbonylowe, kwasy karboksylowe i ich pochodne, organiczne pochodne kwasu węglowego, aminy, aż po węglowodany, aminokwasy, peptydy, związki heterocykliczne i fosfoorganiczne. Omówiono ich budowę, występowanie, właściwości chemiczne i fizyczne, działanie fizjologiczne oraz otrzymywanie. Zamieszczono także przykładowe pytania oraz zadania do samodzielnego rozwiązywania celem utrwalenia przyswojonego materiału.

W części I skryptu zamieszczono wiadomości dotyczące struktury elektronowej i wiązań chemicznych występujących w związkach organicznych, omówiono izomerię, węglowodory nasycone, nienasycone i aromatyczne oraz związki z tlenowymi grupami funkcyjnymi.

Część II obejmuje materiał poświęcony związkom zawierającym grupę karbonylową, opisano struktury z azotowymi grupami funkcyjnymi, a także cukry, aromatyczne związki heterocykliczne oraz związki zawierające fosfor. Skrypt opatrzony został skorowidzem rzeczowym, co znacznie ułatwia czytelnikowi odnalezienie określonych związków i reakcji chemicznych i zapewnia komfort korzystania z podręcznika.

Podstawy chemii organicznej, tom 1

WSK0279
Rok wydania
2022
Nr wydania
4
Liczba stron
308
ISBN
978-83-7348-830-4

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (344.13k)

Zobacz także

Top sales