Zięba M., Monografia 177. Wiedza i jej przepływy w firmach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe

26,25 zł
Cena Brutto

Słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, przepływy wiedzy, wiedzochłonne usługi biznesowe

Ilość

W monografii można wyróżnić dwa obszary rozważań: teoretyczny i empiryczny. Rozważania teoretyczne, oparte na przeglądzie literatury, pozwoliły na wyjaśnienie i uporządkowanie istniejących dokonań w obszarze zarządzania wiedzą oraz sektora wiedzochłonnych usług biznesowych, a tym samym – na zidentyfikowanie luki badawczej. Szczególną uwagę zwrócono na aspekt transferu wiedzy, który stanowił punkt wyjściowy do stworzenia koncepcji przepływów wiedzy. Efektem rozważań teoretycznych jest właśnie koncepcja przepływów wiedzy, wraz z jej podstawami i implikacjami, jakie ze sobą niesie. Opracowana koncepcja teoretyczna przepływów wiedzy, obejmująca m.in. charakterystykę przepływów, taksonomię ich wymiarów, rodzaje przepływów, a także czynniki determinujące poszczególne rodzaje, została następnie zweryfikowana w małych i średnich firmach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe.

WMO0055
Autor
Małgorzata Zięba
Rok wydania
2018
Nr wydania
1
Liczba stron
236
ISBN
978-83-7348-761-1

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (266.4k)