Głowacka M., Zieliński A. (red.) Podstawy materiałoznawstwa

31,50 zł
Cena Brutto

Słowa kluczowe: struktura ciał stałych, niszczenie i degradacja, technologie wytwarzania materiałów, stopy metali, równowaga fazowa, własności mechaniczne, materiały niemetalowe, obróbka plastyczna i cieplna 

Ilość

Skrypt „Podstawy Materiałoznawstwa” powstał w oparciu o dorobek dydaktyczny i naukowy pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania. Od ostatniego wydania skryptu w dziedzinie metaloznawstwa upłynęło 20 lat, istniała więc pilna potrzeba nowego opracowania, odpowiadającego współczesnemu stanowi wiedzy w tym zakresie.

Obecnie opracowany skrypt zawiera charakterystyki materiałów konstrukcyjnych tradycyjnych oraz współczesnych, w tym strukturalnych, funkcjonalnych, służących do wytwarzania przedmiotów o specyficznych właściwościach, jak biomedyczne, magnetyczne, elektryczne. Skrypt zawiera nowe rozdziały zatytułowane:

- Charakterystyka materiałów inżynierskich,

- Technologie wytwarzania materiałów,

- Obróbka plastyczna metali,

- Tworzywa niemetalowe, w tym ceramiki, polimery i kompozyty,

- Niszczenie i degradacja materiałów.

Rozdziały dotyczące podstawowej wiedzy z materiałoznawstwa w zakresie budowy stopów, struktury, układów równowagi, stopów żelaza i metali nieżelaznych opracowano na nowo, uwzględniając także potrzebę dostosowania opisu materiałów do systemu europejskiego.

Skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunków mechanicznych studiów I i II stopnia.

WSK0201
Autor
Maria Głowacka
Rok wydania
2019
Nr wydania
3
Liczba stron
410
ISBN
978-83-7348-536-5

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (136.82k)

Zobacz także