Regulamin zakupów sklepu internetowego
Politechniki Gdańskiej

Informacje o e-sklepie Politechniki Gdańskiej

 1. Regulamin zakupów sklepu internetowego Politechniki Gdańskiej określa szczegółowe zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym https://sklep.pg.edu.pl. Przed dokonaniem zakupu Klienci proszeni są o zapoznanie się z jego treścią.

 2. Właścicielem sklepu internetowego https://sklep.pg.edu.pl jest:

  Politechnika Gdańska
  ul. Gabriela Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk
  NIP 584-020-35-93,
  REGON 000001620.

 3. W celu korzystania ze sklepu internetowego konieczne jest spełnienie poniższych warunków:

  a) dostęp do sieci Internet;
  b) korzystanie z zaktualizowanej przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer lub Apple Safari.

 4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest uzależnione od akceptacji cookies oraz polityki prywatności. Brak akceptacji plików cookies może skutkować niewłaściwym funkcjonowaniem sklepu.

 5. Politechnika Gdańska dołoży starań, aby sklep internetowy funkcjonował w sposób nieprzerwany. Sprzedający zastrzega, że w funkcjonowaniu sklepu mogą nastąpić przerwy, w szczególności w celu dokonania aktualizacji danych, naprawy systemu lub dokonania innych prac konserwacyjnych, o czym sprzedający poinformuje na stronie sklepu.

 6. Oferta sprzedaży sklepu internetowego https://sklep.pg.edu.pl obejmuje:

  -publikacje naukowe i dydaktyczne;
  -wydawnictwa okolicznościowe;
  -upominki promocyjne z logo Politechniki Gdańskiej.

 7. Towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i legalnie wprowadzone na rynek polski. Ponadto Politechnika Gdańska oświadcza, że są one wolne od wad fizycznych lub prawnych.

  Składanie i realizacja zamówień

 8. Zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego dokonywać mogą osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej nie mogą dokonywać zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego.

 9. Zamówienie towaru jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu zakupów sklepu internetowego Politechniki Gdańskiej. Klient od chwili zaakceptowania niniejszego Regulaminu jest związany jego treścią.

 10. Aby dokonać zakupu w e-sklepie należy:

  -dodać wybrane towary do koszyka;
  -wypełnić i zatwierdzić formularz zamówienia podając sposób dostawy (wysyłka lub odbiór osobisty), adres doręczenia oraz dane do faktury, które może zostać wystawione na żądanie klienta.
  -wybrać sposób zapłaty oraz formę płatności;
  -zatwierdzić formularz zamówienia.

 11. Zatwierdzenie wypełnionego formularza powoduje zawarcie umowy na odległość oraz przyjęcie zamówienia, o czym Klient jest informowany e-mailem. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu zapłaty za zamówienie przez system e-płatności lub na konto Politechniki Gdańskiej w przypadku płatności przelewem. Możliwość wyboru płatności przelewem dotyczy wyłącznie pozycji Wydawnictwa PG . Nie jest możliwe łączenie różnych metod płatności przy opłaceniu jednego zamówienia. Sklep nie realizuje zamówień płatnych przy odbiorze.

 12. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient poprawnie uzupełni formularz zamówienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres wysyłki towaru. Sprzedający skontaktuje się z Klientem, gdy dane będą niekompletne. Jeżeli co najmniej dwie próby nawiązania kontaktu z Klientem okażą się bezskuteczne, uznaje się, że świadczenie jest niemożliwe, a Politechnika Gdańska może anulować zamówienie lub odstąpić od umowy.

 13. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon fiskalny. Na żądanie klienta może zostać wystawiona faktura. Klient jest zobowiązany poinformować Politechnikę Gdańską o konieczności wystawienia faktury.

 14. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, zależne od wielkości zamówienia oraz sposobu dostawy.

 15. W przypadku dostawy wysyłkowej Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności przewoźnika. Jeżeli doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek protokolarnie określić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania mu przesyłki.

 16. Umowę zakupu może zawrzeć osoba pełnoletnia, natomiast osoby niepełnoletnie jedynie za wiedzą i pełnym nadzorem prawnego opiekuna.

 17. Zamówione w e-sklepie Politechniki Gdańskiej towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Polski.

  Płatności

 18. Dostępna forma płatności: płatność online.

 19. W przypadku płatności online zamówienie zostanie wysłane w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych licząc od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Zamówienia będą realizowane w godzinach 8.00 – 14.00.

 20. Mogące powstać koszty transakcji nie stanowią przychodu Politechniki Gdańskiej i uzależnione są od cen wskazanych przez podmioty oferujące daną usługę oraz stanowią ich przychód. Koszty te ponosi Klient.


  Dane osobowe

 21. Dane osobowe podawane przez Klienta w sklepie internetowym Politechniki Gdańskiej przetwarzane są przez Politechnikę Gdańską z adresem siedziby: ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. Politechnika Gdańska jest administratorem tych danych w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 22. Podane przez Klienta dane przetwarzane są w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta oraz realizacją zamówień w sklepie internetowym. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 23. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonania zakupu w sklepie internetowym Politechniki Gdańskiej oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach funkcjonowania sklepu internetowego Politechniki Gdańskiej.

 24. Klient ma prawo wglądu do treści swoich danych, ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub poprzez zgłoszenie do sklep@pg.edu.pl.

 25. Dane osobowe Klienta są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia. Politechnika Gdańska nie udostępnia danych innym podmiotom. Klient podając dane osobowe oświadcza, że podane przez niego dane są jego danymi.


  Zwroty, wymiana i reklamacje

 26. Klient może anulować zamówienie wyłącznie e-mailem: sklep@pg.edu.pl. Anulowaniu nie podlega zamówienie, które zostało już wysłane do Klienta.

 27. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) Klient indywidualny kupujący towar może z niego zrezygnować w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy zakupiony towar:

  a) znajduje się w takim samym stanie, w jakim został doręczony Konsumentowi;
  b) jest kompletny;
  c) nie był używany, kopiowany;
  d) nie nosi śladów użytkowania;
  e) jest w nienaruszonym opakowaniu.

 28. W celu odstąpienia od umowy Konsument powinien przesłać przesyłką poleconą:

  a) wypełnione „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość” stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
  b) oryginał paragonu fiskalnego lub faktury za zakupiony towar;
  c) towar, którego dotyczy odstąpienie od umowy.

 29. Sklep zwróci równowartość ceny towarów w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 30. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.

 31. Konsument może wymienić zamówiony towar na inny rozmiar, fason, kolor lub na inny produkt z uwzględnieniem ewentualnej różnicy w cenie. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar, którego dotyczy wymiana:

  a) znajduje się w takim samym stanie, w jakim został doręczony Konsumentowi;
  b) jest kompletny;
  c) nie był używany;
  d) nie nosi śladów użytkowania;
  e) jest w nienaruszonym opakowaniu.

 32. W celu wymiany towaru na inny Konsument powinien przesłać przesyłką poleconą:

  a) wypełniony „Formularz wymiany” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;
  b) oryginał paragonu fiskalnego lub faktury za zakupiony towar;
  c) towar, którego dotyczy wymiana.

 33. W przypadku wymiany towaru Konsument jest zobowiązany ponieść koszt ponownej przesyłki towaru do Konsumenta zgodnie z wybrana opcją dostawy oraz ewentualnej różnicy w cenie towarów. Wymiana zostanie zrealizowana po wpływie zapłaty na konto sprzedającego.

 34. Jeżeli Konsument po otrzymaniu towaru stwierdzi wady techniczne zakupionego towaru powinien go odesłać w ramach reklamacji.

 35. Zakupiony towar można zareklamować w ciągu 2 lat od daty sprzedaży, jednak nie później niż 2 miesiące od momentu stwierdzenia wady podlegającej reklamacji.

 36. W celu zareklamowania towaru Konsument powinien przesłać przesyłką poleconą:

  a) wypełniony „Formularz reklamacyjny” stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu;
  b) oryginał paragonu fiskalnego lub faktury za zakupiony towar;
  c) towar, którego dotyczy reklamacja.

 37. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez sprzedającego w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania formularza reklamacyjnego i poinformuje o wyniku postępowania za pośrednictwem poczty e-mail.

 38. Koszt przesłania zareklamowanego towaru pokrywa Sprzedający. Zwrotowi podlega koszt dostarczenia towaru do wysokości najtańszej formy jego dostawy do Konsumenta. Zwrot nastąpi po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania asortymentu), zostanie zwrócona Konsumentowi równowartość ceny zakupionego towaru.

 39. Adres, na który należy kierować wysyłkę w przypadku odstąpienia od umowy lub reklamacji:

  Politechnika Gdańska Sklep internetowy
  ul. Gabriela Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk


  Przepisy końcowe

 40. Ceny towarów podane są w PLN i są cenami brutto. Cena nie zawiera kosztów dostawy. W momencie złożenia zamówienia ceny stają się wiążące. Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów występujących w ofercie, wprowadzania nowych towarów oraz modyfikacji istniejących, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

 41. Dostępne na stronie https://sklep.pg.edu.pl fotografie towarów mają na celu przykładowe pokazanie wyglądu towaru, który w rzeczywistości może nieznacznie odbiegać od zamieszczonej w sklepie fotografii.

 42. Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

 43. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

  Załączniki

  Załącznik nr 1 do regulaminu - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
  Załącznik nr 2 do regulaminu - Formularz wymiany
  Załącznik nr 3 do regulaminu - Formularz reklamacyjny