Krawczuk M., Biereg Ł., Doliński Ł., Projektowanie urządzeń elektromechanicznych

13.00 PLN

Słowa kluczowe: urządzenia elektromechaniczne, automatyka, robotyka

Quantity
Produkt dostępny

Niniejszy skrypt zawiera materiały wykładane studentom Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w ramach przedmiotów Podstawy Konstrukcji elektromechanicznych oraz Projektowanie urządzeń elektromechanicznych. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawami projektowania tak, aby student był w stanie samodzielnie zaprojektować proste urządzenia elektromechaniczne.

Jest rzeczą naturalną, ze nie można wnieść istotnych nowości naukowych do materiału obejmującego zakres wiedzy powszechnie znany wśród mechaników. Na rynku księgarskim istnieje znaczna liczba podręczników uczelnianych, traktujących zagadnienia omawiane w niniejszym skrypcie w szerokim zakresie. Materiał prezentowany w tych podręcznikach jest bardzo obszerny. Wynika to z faktu, że są to wydawnictwa skierowane głównie do studentów wydziałów mechanicznych politechnik. Zapoznanie się z materiałem, który na wydziałach mechanicznych jest wykładany z reguły przez dwa semestry, nastręcza studentom Wydziału Elektrotechniki i Automatyki wielu trudności. Trudności te polegają głównie na prawidłowym wyborze właściwego materiału z wyżej wspomnianych opracowań. Stąd też podstawowym celem autorów niniejszego skryptu był dobór i uporządkowanie podstawowych informacji, metod oraz zasad, które są przydatne przy samodzielnym projektowaniu urządzeń elektromechanicznych.

WSK0021
Rok wydania
2006
Nr wydania
1
Liczba stron
128
ISBN
978-83-7348-171-8
Format
B5

Download

Spis_treści_WSK0021

Download (394.35k)
Top sales