Łopatowska J., Monografia 157. Metodyczne aspekty projektowania systemów zarządzania zmianą. Procesy planistyczno-sterujące prod

29.50 PLN

Słowa kluczowe: procesy planistyczno-sterujące, zarządzanie zmianą

Quantity
Produkt dostępny

Zarządzanie operacyjne należy do kluczowych funkcji każdej organizacji. Dotyczy zarządzania operacjami, których wynikiem są wyroby i usługi. Dynamiczny rozwój technologii prowadzący do naśladowania ludzkiej inteligencji, wirtualizacja, sieciowość, zarządzanie wiedzą i kształtowanie rozwiązań organizacyjnych nawiązujących do funkcjonowania bioorganizmów powodują wysoką złożoność i nieustającą potrzebę zmiany w obszarze zarządzania operacyjnego. Występujące przekształcenia mają wielowymiarowy charakter i obejmują sferę techniczną, społeczną, organizacyjną i ekonomiczną. Dotyczy to również procesów planistyczno-sterujących wpisujących się w obszar zarządzania operacyjnego. Ich zadaniem jest koordynowanie przepływu materiałów i informacji w systemach produkcyjnych z potrzebami klientów, co w warunkach permanentnej zmiany ma istotny wpływ na spełnienie oczekiwań klientów i analizowaną wieloaspektowo efektywność działalności operacyjnej.

Monografia dotyczy problematyki zaawansowanych systemów produkcyjnych, a zwłaszcza zagadnień zarządzania zmianą w obszarze procesów planistyczno-sterujących. Przez zaawansowane systemy produkcyjne w niniejszej pracy rozumiane są elastyczne systemy produkcyjne FMS (Flexible Manufacturing System) oraz kolejne generacje systemów wynikające z ich doskonalenia i rozwoju (warunkowanego przede wszystkim technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi ICT), takie jak inteligentne systemy produkcyjne IMS (Intelligent Manufacturing System) oraz systemy nowej generacji NGS (Next Generation System). Wymagają one zaawansowanej organizacji procesu produkcyjnego, np. zorganizowanej i funkcjonującej według zasad metody pull lub teorii ograniczeń (Theory of Constraints).

Problematyka transformacji procesów planistyczno-sterujących cieszy się nadal niesłabnącym zainteresowaniem i jest jednym z podstawowych nurtów w nauce i praktyce, o istotnym znaczeniu w zarządzaniu operacyjnym. Efektywny system zarządzania zmianą procesów planistyczno-sterujących produkcją powinien zapewnić uzyskanie efektów techniczno-ekonomicznych oraz organizacyjnych, społecznych i rynkowych, co wiąże się z koniecznością opracowania podstaw teoretycznych i metodyki jego projektowania.

Celem monografii jest opracowanie wieloaspektowego systemu oceny efektywności zmiany procesów planistyczno-sterujących w zaawansowanych systemach produkcyjnych.

Treść pracy została zawarta w sześciu rozdziałach. Pierwsze trzy rozdziały stanowią lekturę wprowadzającą do dalszej części monografii. Ich tematyka dotyczy problematyki zarządzania zmianą w organizacji, systemów produkcyjnych i procesów planistyczno-sterujących produkcją i jest efektem badań literatury przedmiotu.

WMO0034
Rok wydania
2016
Nr wydania
1
Liczba stron
181
ISBN
978-83-7348-666-9
Format
B5
Seria
Monografia 157

Download

Spis_treści_WMO0034

Metodyczne aspekty projektowania systemów zarządzania zmianą. Procesy planistyczno-sterujące prod

Download (357.12k)
Top sales