Dzwonkowski A., Monografia 167. Metoda diagnostyki łożysk na podstawie analizy przebiegów prądu i napięcia zasilającego silnik i

23.50 PLN

Słowa kluczowe: łożysko, badania eksperymentalne uszkodzeń łożysk, metody diagnostyki łożysk w silnikach indukcyjnych, analiza metrologiczna układu pomiarowego, silnik indukcyjny 

Quantity

W monografii przedstawiono wyniki studiów literaturowych dotyczących diagnostyki łożysk w silnikach indukcyjnych oraz omówiono podstawowe zagadnienia związane z budową łożysk i kryteriami ich jakości (rozdział 3). Dokonano również krytycznej analizy metod najczęściej wykorzystywanych do monitorowania stanu technicznego łożysk, a mianowicie metod wibracyjnych i prądowych. Ze względu na wady opisanych na podstawie literatury metod zaproponowano nową, bezczujnikową i nieinwazyjną metodę diagnostyki łożysk opartą na pomiarze i analizie widma iloczynu wartości chwilowych prądu i napięcia.

Niewątpliwą zaletą nowej metody w porównaniu z obecnie stosowanymi metodami prądowej diagnostyki łożysk silników indukcyjnych jest jawne występowanie w widmie mocy chwilowej składowej o częstotliwości charakterystycznej dla uszkodzenia. Dzięki temu obliczenie częstotliwości uszkodzenia jest łatwiejsze niż identyfikacja składowych zmodulowanych sygnałem o częstotliwości charakterystycznej, jak ma to miejsce w metodach opartych na analizie widma prądu zasilającego silnik.

WMO0045
Rok wydania
2018
Nr wydania
1
ISBN
978-83-7348-726-0

Download

Spis Treści_ Dzwonkowski.pdf

Download (263.67k)
Top sales