Daszkowska M. (red.), Marketing. Ujęcie systemowe

30.00 PLN

Słowa kluczowe: otoczenie marketingowe, marketing zewnętrzny i wewnętrzny, strategia promocyjna, marketing relacji, marketing w Internecie

Quantity
Produkt dostępny

Książka powstała jako rezultat zainteresowań naukowych i doświadczeń dydaktycznych zespołu pracowników Katedry Marketingu, działającej od 2001 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Nowoczesne ujęcie marketingu powstało w wyniku jego ewolucji. Rozszerza się wiedza o marketingu, pojawiają się nowe koncepcje i nurty badawcze. Jednym z nich jest ujęcie atrybutowe, oznaczające według T. Kramera, iż „...marketing stanowi taki układ sprzężonych ze sobą elementów, który działa na zasadzie funkcji celu”. Wymaga to badań struktury systemu marketingu oraz jego zachowań w zmiennym otoczeniu. Taki jest również główny cel pracy.

Zamierzeniem autorów niniejszej książki było możliwie przystępne przedstawienie istoty systemowego ujęcia marketingu, jego elementów oraz warunków praktycznego posługiwania się instrumentami marketingowymi. Odzwierciedleniem tego jest struktura treści, obejmującej sześć rozdziałów.

Książka jest podręcznikiem akademickim, napisanym przede wszystkim z myślą o studentach wyższych uczelni. Staraliśmy się napisać pracę na poziomie wprowadzającym do systemowego ujęcia marketingu. Oznacza to, że jest przeznaczona dla Czytelnika, który wcześniej nie zetknął się z problematyką marketingu. Odbiorcami książki mogą być również osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i pozagospodarczą lub są przedstawicielami firm krajowych i zagranicznych. Książkę polecamy również tym Czytelnikom, którzy chcą pogłębiać wiedzę z zakresu nowych koncepcji marketingu.

Załączony na końcu wykaz literatury może stanowić cenne źródło informacji oraz inspiracji do pogłębiania wiedzy o marketingu.

WSK0010
Rok wydania
2005
Nr wydania
1
Liczba stron
392
ISBN
83-7348-140-0
Format
B5

Download

Spis_treści_WSK0010

Download (261.35k)
Top sales