Trzaskowska A.M., Borowiec A., Determinanty i efekty uczenia się wydziałów ekonomicznych publicznych szkół wyższych województwa

29.50 PLN

Słowa kluczowe: kierunki doskonalenia determinant i efektów uczenia się, model determinant i efektów uczenia się, szkolnictwo wyższego w Polsce, diagnoza determinant i efektów uczenia się badanych wydziałów, organizacja ucząca się

Quantity

Organizacja oparta na wiedzy jest związana z koncepcją zarządzania wiedzą, która nieodłącznie wiąże się z nowoczesnymi modelami zarządzania. Najważniejszym zasobem takiej organizacji jest wiedza, czyli kapitał intelektualny każdego z pracowników. Wszelkie działania podejmowane przez taką organizację mają podkreślić proaktywne zachowania ludzi; zapewnia to interdyscyplinarność wiedzy, jaką dysponują. Organizacje oparte na wiedzy podkreślają wagę klienta, a co za tym idzie – zdolność organizacji do zaspokajania jego potrzeb. Zwiększa się świadomość pracowników w kwestii nawiązania odpowiednich relacji z klientami, nierzadko przyjmujących nieformalną postać komunikacji. Zmiany stały się nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej organizacji i właśnie organizacje oparte na wiedzy najlepiej radzą sobie z radykalnymi zmianami zachodzącymi zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz każdej organizacji. 

Niniejsza monografia składa się z sześciu rozdziałów mających charakter teoretyczno-empiryczny. Układ taki umożliwia przejrzystą realizację postawionych celów pracy oraz sprawną weryfikację hipotez badawczych. Część objęta badaniem empirycznym pozwala na weryfikację pierwszej hipotezy, dotyczącej poziomu zdolności do uczenia się, natomiast część dotycząca oceny i kierunków działań wskazuje na konieczność zmian.   WKS0097
Autor
Arkadiusz Borowiec
Rok wydania
2018
Nr wydania
1
Liczba stron
212
ISBN
978-83-7348-740-6

Download

Spis treści

Download (1.59M)
Top sales