Karwowski K. (red.), Energetyka transportu zelektryfikowanego. Poradnik inżyniera

32.00 PLN

Słowa kluczowe: efektywność energetyczna zelektryfikowanych miejskich, dynamika ruchu pojazdów, przejazd teoretyczny, profil trasy, systemów transportowych, historia rozwoju trakcji elektrycznej, wybrane zagadnienia odbioru prądu z sieci jezdnej, pojazdy elektryczne

Quantity

W dzisiejszym świecie zglobalizowanej gospodarki, przy ogromnej i stale rosnącej wymianie towarowej oraz coraz większej mobilności społeczeństw, poziom rozwoju transportu stał się jednym z najbardziej istotnych czynników decydujących o możliwościach dalszego wzrostu gospodarczego. Narastające ograniczenia transportowe, spowodowane ekstensywną rozbudową środków transportu, która nie nadąża za zwiększającymi się potrzebami, odczuwamy wszyscy – także w życiu codziennym. Stawia to przed inżynierami konieczność wprowadzania nowych technik w celu ułatwienia przemieszczania pasażerów i towarów. Postęp nauki w dziedzinie inżynierii transportu ukierunkowuje się na nowoczesną trakcję elektryczną, szeroko rozumianą elektromobilność oraz wzrost efektywności energetycznej transportu zelektryfikowanego.

Podręcznik zawiera zagadnienia związane z treścią przedmiotów prowadzonych dla kierunków studiów: automatyka i robotykaelektrotechnika oraz transport. Wymienić tu można przedmioty ogólne, prowadzone na studiach I stopnia: inżynieria elektryczna w transporcieenergetyka transportu oraz przedmioty specjalnościowe na studiach II stopnia: energetyka i telematyka transportumechatronika pojazdówpojazdy elektryczne. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów zarówno I, jak i II stopnia kształcenia wyższych uczelni technicznych, a także wszystkich zainteresowanych nowoczesną trakcją elektryczną i zelektryfikowanymi systemami transportowymi.

 

Na s. 135, 138, 142, 176, 204 i 208 znajdują się odwołania do schematu (rys. 4.6), który można pobrać ze stronyhttps://eia.pg.edu.pl/kiet/etz.

WSK0225
Rok wydania
2020
Liczba stron
333
ISBN
978-83-7348-800-7

Download

Spis treści

Download (112.69k)

You might also like

Top sales