Sekuła A. red., Meandry zarządzania

26.00 PLN

Słowa kluczowe: zarządzanie zmianą, zarządzanie w podmiotach gospodarczych, Smart Cities, społeczeństwo informacyjne, zarządzanie w organizacjach publicznych, samorząd terytorialny

Quantity
Produkt dostępny

Zarządzanie to – w porównaniu do matematyki czy astronomii – stosunkowo młoda dyscyplina nauki, gdyż liczy niewiele ponad sto lat. Z tego chociażby powodu nie jest traktowane jako dyscyplina kompletna, niewymagająca dalszych badań i dyskusji. „Meandry” zawarte w tytule monografii wskazują, że współcześnie zwłaszcza zagadnienia dotyczące zarządzania cechują się zawiłościami oraz poszukiwaniami rozwiązań odzwierciedlających wielowymiarową naturę współczesnych organizacji i złożoność problematyki zarządzania.

Monografia "Meandry zarządzania" jest rezultatem prac naukowo-badawczych prowadzonych w Katedrze Zarządzania Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG. Składa się z dziewięciu rozdziałów ujętych w trzy części, poruszających następującą problematykę:
- zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmiennego otoczenia,
- zarządzanie morskimi portami jachtowymi,
- działalność innowacyjna przedsiębiorstw,
- gmina jako element struktury zarządzania państwem – zadania, organy władzy i zasady funkcjonowania,
- koncepcja Smart Cities,
- zarządzanie zmianą,
- ludzie w zarządzaniu – współczesne społeczeństwo informacyjne,
- zarządzanie wiedzą,
- koncepcja systemu zarządzania informacjami.

Książka adresowana jest do praktyków, studentów, jak i naukowców chcących poszerzyć wiedzę w wymienionych obszarach.

WKS0079
Rok wydania
2016
Nr wydania
1
Liczba stron
160
ISBN
978-83-7348-686-7
Format
B5

Download

Spis_treści_WKS0079

Download (350.07k)
Top sales