Redlarski K., Podstawy metodyki zarządzania projektami w ujęciu klasycznym

18.00 PLN

Słowa kluczowe: PMBOK, metody analizy kosztów i czasu trwania projektu, zarządzenie projektami, PRINCE2

Quantity
Produkt dostępny

Zarządzanie projektami jest obszarem wiedzy bazującym na doświadczeniach różnych organizacji w zakresie organizacji projektów. Jego zasadniczym celem jest wskazanie efektywnego sposobu realizacji przedsięwzięcia, który pozwoli osiągnąć przyjęte założenia.

Zagadnienia prezentowane w niniejszym podręczniku mają na celu przybliżenie wiedzy i doświadczeń związanych z realizacją projektów, głównie na podstawie amerykańskiego standardu zarządzania projektami Project Management Body of Knowledge Guide, Edition Fourth (PMBOK). Standard ten jest źródłem wiedzy oraz powszechnie uznawanych tzw. dobrych praktyk, z powodzeniem stosowanych do skutecznego zarządzania projektami przez wiele organizacji.

Opracowanie zostało podzielone na piętnaście rozdziałów:
I – omawia ogólną problematykę zarządzania projektami;
II – zawiera przegląd głównych metodyk zarządzania projektami, z uwzględnieniem podstawowego podziału na metody klasyczne i zwinne;
III – prezentuje zasady i metody planowania projektów;
IV–XIV – omawiają problematykę zarządzania projektami oraz prezentują wybrane metody i techniki wykorzystywane w poszczególnych obszarach wiedzy zgodnie ze standardem PMBOK;
XV – zawiera wprowadzenie do problematyki zarządzania programami lub portfelami projektów.

Prezentowane treści obejmują istotne informacje pozwalające na przybliżenie zagadnień związanych z tematyką zarządzania projektami. Wskazują bowiem zakres poszczególnych działań z perspektywy całego projektu oraz omawiają wybrane metody i techniki oceny projektu stosowane w poszczególnych jego fazach.

WSK0153
Autor
Redlarski Krzysztof
Rok wydania
2016
Nr wydania
1
Liczba stron
138
ISBN
978-83-7348-685-0
Format
B5

Download

Spis_treści_WSK0153

Download (1.31M)
Top sales