Litwin W., Monografia 130. Studium problemów badawczych oraz konstrukcyjnych okrętowych łożysk ślizgowych wałów głównych smarowa

25.35 PLN

Słowa kluczowe: łożyska, okrętowe, ślizgowe

Quantity
Produkt dostępny

Bezpieczeństwo żeglugi zależy w znacznym stopniu od trwałości i niezawodności zespołu wału śrubowego, który jest jednym z ważniejszych podzespołów okrętowego układu napędowego. Obecnie, mimo wysokiego poziomu technicznego stosowanych konstrukcji, towarzystwa klasyfikacyjne corocznie odnotowują awarie wałów, łożysk lub uszczelnień. Awaryjność zespołu wału śrubowego wynika często z ciężkich warunków pracy. W trakcie eksploatacji jest on bowiem poddawany bardzo złożonym, wielokierunkowym obciążeniom zmiennym wynikającym z przenoszonej mocy z silnika napędowego do śruby napędowej oraz sił masowych. Autor analizuje w monografii stan wiedzy nad hydrodynamicznymi łożyskami ślizgowymi okrętowymi wałów śrubowych smarowanych wodą. Przeprowadzone i opisane w pracy badania miały na celu rozpoznanie zjawisk, do jakich dochodzi podczas pracy łożysk smarowanych wodą, ocenę wpływu parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na parametry pracy łożyska, identyfikację źródeł zagrożeń dla długiej i niezawodnej pracy łożyska oraz zaproponowanie optymalnej geometrii łożyska.

WMO0016
Rok wydania
2013
Nr wydania
1
Liczba stron
140
ISBN
978-83-7348-461-0
Format
B5
Seria
Monografia nr 130

Download

Spis_treści_WMO0016

Studium problemów badawczych oraz konstrukcyjnych okrętowych łożysk ślizgowych wałów głównych smarowa

Download (221.58k)
Top sales