Kulowski A., Akustyka sal. Zalecenia projektowe dla architektów

30.00 PLN

Słowa kluczowe: akustyka

Quantity
Produkt dostępny

Książka przeznaczona jest dla architektółw, inĹżynierółw budownictwa projektujących pomieszczenia, zwłaszcza sale w obiektach uĹżytku publicznego, przedstawicieli dziedzin, któłre mają wpływ na efektywność przekazywania dĹşwięku ze sceny do sali, jak technicy teatru, scenografowie, a takĹże reĹżyserzy i sami wykonawcy. Publikacja moĹże być rółwnieĹż uĹżyteczna dla studentółw architektury i budownictwa. Autor rozwaĹża zagadnienie roli akustyka w projektowaniu architektonicznym obiektółw oraz skutki przyjętych rozwiązaĹ„ budowlanych rzutujących na walory akustyczne pomieszczeĹ„. Podejmuje prółbę odpowiedzi na pytanie, jaką formę architektoniczną mogą przyjąć zalecenia w dziedzinie akustyki wnętrza sformułowane językiem akustyka i jaki zakres swobody projektowej w dziedzinie architektury one dopuszczają. Ponadto przedstawia korzyści wynikające z uwzględnienia zaleceĹ„ akustycznych oraz konsekwencje wynikające z przyznania pierwszeĹ„stwa walorom architektonicznym nad akustyką sal. Głółwną ideą niniejszej publikacji jest uzmysłowienie zarółwno architektom, jak i akustykom celowości poszukiwania współlnie akceptowanych rozwiązaĹ„ z myślą o przyszłych uĹżytkownikach obiektółw.

WKS0008
Autor
Kulowski Andrzej
Rok wydania
2011
Nr wydania
2
Liczba stron
320
ISBN
978-83-7348-364-4
Format
B5

Download

Spis_treści_WKS0008

Download (86.82k)
Top sales