Kulowski A., Akustyka sal. Zalecenia projektowe dla architektów

30,00 zł

Słowa kluczowe: akustyka, dźwięk w pomieszczeniu, zjawiska akustyczne w pomieszczeniach, materiały odbijające i pochłaniające dźwięk, wytyczne akustyczne do projektu budowlanego, wytyczne akustyczne do projektu wnętrza, wpływ współczesnych stylów architektonicznych na akustykę sal, jakość akustyczna sal, ochrona przeciwdźwiękowa sal, przykłady zaleceń akustycznych do projektów architektonicznych

Ilość
Produkt dostępny

Książka przeznaczona jest dla architektów, inżynierów budownictwa projektujących pomieszczenia, zwłaszcza sale w obiektach użytku publicznego, przedstawicieli dziedzin, które mają wpływ na efektywność przekazywania dźwięku ze sceny do sali, jak technicy teatru, scenografowie, a także reżyserzy i sami wykonawcy. Publikacja może być również użyteczna dla studentów architektury i budownictwa. Autor rozważa zagadnienie roli akustyka w projektowaniu architektonicznym obiektów oraz skutki przyjętych rozwiązań budowlanych rzutujących na walory akustyczne pomieszczeń. Podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jaką formę architektoniczną mogą przyjąć zalecenia w dziedzinie akustyki wnętrza sformułowane językiem akustyka i jaki zakres swobody projektowej w dziedzinie architektury one dopuszczają. Ponadto przedstawia korzyści wynikające z uwzględnienia zaleceń akustycznych oraz konsekwencje wynikające z przyznania pierwszeństwa walorom architektonicznym nad akustyką sal. Główną ideą niniejszej publikacji jest uzmysłowienie zarówno architektom, jak i akustykom celowości poszukiwania wspólnie akceptowanych rozwiązań z myślą o przyszłych użytkownikach obiektów.

WKS0008
Rok wydania
2011
Nr wydania
2
Liczba stron
320
ISBN
978-83-7348-364-4
Format
B5

Pliki do pobrania

Spis_treści_WKS0008

Pliki do pobrania (86.82k)
Top sales