Grzegorzewska-Mischka E., Wyrzykowski W., Banasik P., Leksykon przedsiębiorczości. Podstawowe pojęcia używane w obszarze przedsi

28.20 PLN

Słowa kluczowe: optymalizacja podatkowa, rentowność, fuzja, przedsiębiorstwo, prawa własności intelektualnej, audyt, konkurencja, amortyzacja, zarządzanie organizacją, budżet firmy, VAT, źródła przedsiębiorczości, działalność gospodarcza, akcja, kapitał, finanse przedsiębiorstwa, controlling, restrukturyzacja, upadłość, podatek 

Quantity

Leksykon przedsiębiorczości  ma w założeniu stanowić vademecum wiedzy dotyczącej przedsiębiorczości. Przyjmując, że przedsiębiorczość ma dwa znaczenia ― szersze i węższe, w Leksykonie skupiono się na węższym podejściu, czyli ― jak sformułowano w Encyklopedii biznesu (1995) ― na tym, co wiąże się z „osiąganiem sukcesów w organizowaniu i kierowaniu przedsiębiorstwami, głównie produkcyjnymi lub usługowymi, w tym ― handlowymi”.

Przedsiębiorczość jest pojemnym pojęciem. Obejmuje treścią wiele powiązanych z nią innych ważnych terminów, które w podstawowym zakresie starano się w niniejszym opracowaniu ująć, mając jednak na względzie owo wspomniane węższe rozumienie. Uwzględniono wśród pojęć te terminy i zwroty, które uznano za jedne z ważniejszych, i nadano ich opisom charakter encyklopedyczny. Ułożono je w porządku alfabetycznym w krótkich jednostkach tekstowych.

Przedstawione w opracowaniu opisy mogą stanowić pożyteczny zbiór informacji dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani praktyczną stroną problematyki przedsiębiorczości, a ściślej ― przedsiębiorczości gospodarczej. Mogą być również pożyteczne, jako ważny element edukacji, dla studentów czy nawet uczniów szkół średnich mających kontakt z przedmiotem o nazwie „nauka przedsiębiorczości”. Zawarte w opracowaniu opisy stanowią pomocniczą i uzupełniającą formę tekstu przydatną dla osób korzystających równolegle z innych, szerszych opracowań książkowych na temat przedsiębiorczości. Leksykon ich bowiem nie zastąpi, ale uzupełni i ułatwi rozumienie zaprezentowanych w nich pojęć. Niniejsze opracowanie nie jest w związku z tym w pełni wyczerpującym kompendium wiedzy na temat przedsiębiorczości, ale skrótowym opisem 100 pojawiających się i mających w jej obszarze doniosłe znaczenie haseł.

WKS0087
Rok wydania
2017
Nr wydania
1
Liczba stron
159
ISBN
978-83-7348-718-5

Download

Spis treści

Download (303.15k)

Spis_treści_WKS0087

Download (303.14k)

You might also like

Top sales