Śliwiński P., Monografia 155. Satelitowe maszyny wyporowe. Podstawy projektowania i analiza strat energetycznych

30.00 PLN

Słowa kluczowe: cechy mechanizmu satelitowego II typu, mechanizmy robocze satelitowych maszyn wyporowych, konstrukcje satelitowych maszyn wyporowych

Quantity

Monografia poświęcona jest najnowszym konstrukcjom pomp i silników hydraulicznych satelitowych, nad którymi prace projektowe, badawcze i rozwojowe są prowadzone w laboratorium Hydrauliki i Pneumatyki Politechniki Gdańskiej od 2007 roku.

W monografii wykazano, że możliwe jest zbudowanie maszyn satelitowych dla dwóch przypadków pracy satelitowego mechanizmu roboczego. Pierwszy przypadek dotyczy mechanizmu z obracającą się planetą, zaś drugi z obracającą się obwodnicą. Dla obydwu przypadków opisano metodykę projektowania rozrządu, zespołu kompensacji luzów osiowych, w tym sposoby kształtowania pól kompensacji. Opisano również eksperymentalne metody weryfikacji poprawności działania rozrządu i kompensacji.

Bardzo istotną częścią monografii jest analiza wpływu dwóch cieczy o skrajnie różniących się parametrach, tj. wody i oleju mineralnego, na straty ciśnieniowe, objętościowe i mechaniczne w pompie i w silniku satelitowym. W tym celu wskazano źródła tych strat oraz dokonano ich analizy. Na podstawie tej analizy opracowano i opisano model matematyczny strat w pompie i w silniku.

Monografia przeznaczona jest dla konstruktorów i użytkowników maszyn hydraulicznych oraz naukowców podejmujących się badań rozwojowych nad satelitowymi maszynami wyporowymi.

WMO0033
Rok wydania
2016
Nr wydania
1
Liczba stron
289
ISBN
978-83-7348-664-5

Download

Spis_treści_WMO0033

Satelitowe maszyny wyporowe. Podstawy projektowania i analiza strat energetycznych

Download (418.32k)
Top sales