Idem R., Uspołecznienie procesu zrównoważonego projektowania architektonicznego

14.00 PLN

Słowa kluczowe: architektura, urbanistyka

Quantity
Produkt dostępny

Problematyka pracy jest nad wyraz aktualna. Zarówno system architektonicznej edukacji, jak i teoria architektury oraz praktyka projektowa w Polsce w znikomym stopniu uwzględniają kwestie społeczne w procesie projektowania. Dzieje się tak pomimo rosnącej w całej Europie świadomości wagi kwestii społecznych w kształtowaniu środowiska życia człowieka, skłaniającej do refleksji nad istotą zawodu architekta we współczesnym społeczeństwie obywatelskim. Międzynarodowe instytucje, stowarzyszenia i kongresy architektoniczne oraz środowiska akademickie zgodnie uznają troskę o jakość warunków życia za podstawowe wyzwanie cywilizacyjne, stające dziś przed architekturą. Kończy się czas panowania architekta-twórcy, architekt staje się bardziej doradcą, uważnie wsłuchującym się w potrzeby społeczne, zaś projektowanie jest nie tyle aktem kreacji, ile współuczestnictwa architekta i użytkowników w procesie zrównoważonego projektowania architektonicznego. Czytelnik tej pracy znajdzie w niej opisane w przystępny sposób podstawy partycypacji społecznej i podejścia zespołowego w projektowaniu, a także społeczno-kulturowe kryteria oceny projektowania zrównoważonego. [z recenzji prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Baranowskiego]

WSK0082
Rok wydania
2014
Nr wydania
2
Liczba stron
108
ISBN
978-83-7348-529-7
Format
B5

Download

Spis_treści_WSK0082

Download (165.34k)

You might also like

Top sales