Idem R., Janowicz R., Postępowanie przed sądami dyscyplinarnymi, polubownymi i koleżeńskimi dla architektów. Wybór przepisów

20.00 PLN

Słowa kluczowe: rodzaje odpowiedzialności, Statut Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeks Etyki Zawodowej Architektów, architekt przed sądem w sprawach zawodowych, Statut SARP

Quantity
Produkt dostępny

Dla praktykującego architekta wykonywanie zawodu jest funkcją odpowiedzialności. Odpowiedzialność ta może rodzić skutki karne, cywilne, zawodowe, dyscyplinarne i moralne. Przedmiotem niniejszej publikacji jest próba wyróżnienia szeroko pojętej odpowiedzialności zawodowej, przybliżenia jej podstaw prawnych oraz opisania postępowania przed sądami dyscyplinarnymi, polubownymi i koleżeńskimi.

Specyfiką tego typu postępowań jest odpowiadanie przed sądem złożonym z kolegów po fachu – innych architektów. Stanowi to istotny element samorządności zawodowej i wpisane jest w wykonywanie zawodu zaufania publicznego.

Publikacja ma przede wszystkim charakter dydaktyczny i popularyzatorski ? adresowana jest do studentów architektury i doktorantów oraz architektów. Składa się z wprowadzenia, wyboru przepisów o charakterze przeglądu oraz literatury przedmiotu. Warto pamiętać, że przepisy często ulegają zmianie; w przypadku stosowania ich w praktyce należy zawsze sprawdzić ich poprawność i aktualność w odpowiednich źródłach.

WSK0151
Rok wydania
2016
Nr wydania
1
Liczba stron
158
ISBN
978-83-7348-682-9
Format
B5

Download

Spis_treści_WSK0151

Download (195.96k)

You might also like

Top sales