Sobczyk B., Monografia 170. Estimation of failure initiation in laminated composites by means of nonlinear six-field shell theor

25,80 zł

Słowa kluczowe: numerical examples, failure criteria in laminated composites, modelling of laminated composites, basics of nonlinear 6-parameter shell theory, modifications of failure criteria 

Ilość

Niniejsza monografia dotyczy problemu inicjacji zniszczenia w laminatach kompozytowych o małej grubości całkowitej. W pracy przedstawiono znane techniki modelowania konstrukcji wykonanych z laminatów kompozytowych. Jednak do opisu zachowania analizowanych konstrukcji wybrano teorie powłokowe, gdyż są one wystarczająco dokładne na potrzeby odwzorowania globalnej pracy układu dla konstrukcji cienkich. W monografii wykorzystywana jest głównie nieliniowa 6-parametrowa teoria powłok, w której występują niesymetryczne miary odkształceń i naprężeń. W związku z tym jej główne cechy zostały zawarte w tekście.

Omówiono wybrane i powszechnie znane standardowe metody szacowania inicjacji zniszczenia w laminatach: Tsai-Hill, Tsai-Wu, Hashin i Puck, w których zakłada się symetrię tensora naprężeń i odkształceń. Jako, że dokładne opisy sposobów przewidywania pierwszego uszkodzenia laminatów dla teorii z niesymetrycznymi składowymi odkształceń i naprężeń nie zostały znalezione w literaturze, zaproponowano modyfikacje rozważanych kryteriów standardowych. Kryteria zmodyfikowane, które pozwalają na analizę uszkodzenia pierwszej warstwy laminatu (FPF) zostały zaimplementowane do niekomercyjnego kodu metody elementów skończonych (MES) CAM. Na koniec rozwiązano, przy pomocy MES, sześć numerycznych przykładów obliczeniowych, w celu sprawdzenia, czy występują różnice w oszacowaniach FPF według kryteriów standardowych i zmodyfikowanych.

WMO0048
Rok wydania
2018
Nr wydania
1
Liczba stron
105
ISBN
978-83-7348-738-3

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (318.18k)
Top sales