Jasiński R., Monografia 166. Funkcjonowanie zespołów napędu hydraulicznego maszyn w niskich temperaturach otoczenia

27,00 zł

Słowa kluczowe: modelowanie nagrzewania zespołów hydraulicznych, silniki hydrauliczne, pompy wielotłoczkowe osiowe i zębate, bilans cieplny oziębionych zespołów hydraulicznych, pompy wyporowe, napęd hydrauliczny

Ilość

W pracy przedstawiono cztery warianty klasyfikacji rozruchów oziębionego napędu hydraulicznego. Pierwsza sytuacja dotyczy zagadnienia, w którym wszystkie zespoły układu napędowego wraz z olejem mają taką samą niską temperaturę podczas rozruchu. Pozostałe warianty odnoszą się do rozruchu w warunkach szoku termicznego wywołanych zasilaniem ciepłym czynnikiem roboczym oziębionych zespołów hydraulicznych. Rozruch zespołów w takich warunkach powoduje wstąpienie wiele niekorzystnych zjawisk. Jednym z nich są zmiany luzów między współpracującymi elementami zespołów hydraulicznych.

W Laboratorium Hydrauliki Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, na stanowiskach w komorach niskich temperatur, przebadano: pompy zębate, tłoczkowe osiowe i promieniowe, siłowniki, silniki satelitowe i orbitalne, silnik tłokowy promieniowy oraz rozdzielacze proporcjonalne i klasyczne oraz serwozawór.

Przeprowadzono analizę zjawisk cieplnych typowych zespołów hydraulicznych, uruchamianych w warunkach szoku termicznego. Opracowano i opisano trzy metody do określenia obszarów parametrów prawidłowego lub nieprawidłowego działania zespołu hydraulicznego w warunkach szoku termicznego na podstawie analizy zmian luzów efektywnych między współpracującymi elementami. Tymi metodami są: eksperymentalna, analityczna i symulacji komputerowej. Wyznaczono wartości współczynników przejmowania ciepła w zależności od prędkości obrotowej lub natężenia przepływu. Wyznaczone współczynniki przejmowania ciepła posłużyły do przeprowadzenia symulacji komputerowych procesów nagrzewania zespołów hydraulicznych. Uzyskano rozkłady pól temperatury elementów zespołów hydraulicznych oraz przebiegi temperatury tych elementów potrzebne do wyznaczenia luzów między współpracującymi elementami zespołów. W pracy pokazano rezultaty symulacji komputerowej niektórych zespołów hydraulicznych: pompy wielotłoczkowej osiowej, silnika satelitowego i rozdzielacza proporcjonalnego. Wyniki z symulacji komputerowej porównano z wynikami eksperymentalnymi i uzyskano dużą zbieżność przebiegów temperatury elementów z badań eksperymentalnych i symulacji komputerowych. Przedstawiono kilka sposobów zapobiegania zanikowi efektywnego luzu między współpracującymi elementami zespołów hydraulicznych, pracujących w niskich temperaturach otoczenia. Stworzono narzędzia dla projektantów i konstruktorów, służące określaniu zakresu parametrów prawidłowego funkcjonowania zespołów hydraulicznych uruchamianych w warunkach szoku termicznego.

WMO0066
Rok wydania
2021
Nr wydania
II
Liczba stron
232
ISBN
978-83-7348-721-5

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (353.16k)
Top sales